‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Met deze kreet wil Micha Nederland onder christenen bezinning op gang brengen rond goede zorg voor dieren. Ze lanceren een themapakket waarmee kerken op 20 oktober mee kunnen doen aan de internationale Micha Zondag.

Dieren

Deze themazondag is vaste prik in duizenden kerken wereldwijd. Geïnspireerd door Micha 6:8 staan christenen samen stil bij sociale en ecologische gerechtigheid.

 Dit jaar ligt de focus op zorg voor de dieren. ‘Die focus is best een spannend keus’, vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. ‘Bij sociale gerechtigheid heeft iedereen gelijk een gevoel. Bij ecologische gerechtigheid moet je daar even over nadenken. Maar de Bijbel heeft, ook als het om dieren gaat, een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap voor ons. Namelijk dat Gods verbond ook met de dieren is, zij zijn onderdeel van de schepping. Dus als God ons vraagt om zorg te dragen voor Zijn schepping, dan gaat dat ook over de dieren. Je kunt God eren door goed voor hen te zorgen. We geloven dat we Hem ook verdriet doen als we dieren pijn doen. Met de keuze voor dit thema nodigen we christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, respectvolle en inspirerende manier.’

Kerkenpakket 


Het Micha Zondag-pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. In de preekschetsen staat Genesis 9:9-10 centraal, waar God na de zondvloed een verbond sluit met mens én dier. De schetsen zijn verzorgd door Peter van Dolderen, Jan Wolsheimer, Raymond R. Hausoul en Trees van Montfoort. Hausoul en Van Montfoort publiceerden beiden dit jaar een boek over goede zorg voor de schepping vanuit theologisch perspectief. 
Het kerkenpakket is gratis te downloaden en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

Gastsprekers


Kerken kunnen een spreker/voorganger boeken voor de Micha Zondag via de website. Inspirerende mannen en vrouwen die in hun dagelijks werk nauw betrokken zijn bij organisaties die sociale en ecologische gerechtigheid nastreven. Hun praktijkervaring helpt gemeentes handen en voeten te geven aan het Micha-thema.