In het tijdschrift Woord & Dienst staat deze maand het verhaal van de Nederlands-Gereformeerde Lasonderkerk in Enschede. Groene Kerk coördinator Joanne Vinke-de Kruijf vertelt welke stappen ze in Enschede hebben gezet om groene kerk te worden en te blijven:

‘Bewustwording vergroten is altijd heel belangrijk geweest. We hebben afgelopen jaren van alles gedaan. Het is bijna te veel om op te noemen. Spellen met de jeugd, een actie om zwerfafval op te ruimen, samen insectenhotels maken, samen vegetarisch koken, een thema-avond, een filmavond in onze lokale bioscoop, stukjes over duurzaamheid in ons kerkblad, een verwonderwandeling, allerlei activiteiten rondom Michazondag (quizjes via het programma Kahoot, omgekeerde collecte). Ook hebben we afgelopen jaar met acht mensen de Michacursus gevolgd.’

Haar tip voor andere groene kerken: ‘Focus je niet te veel op het gebouw maar vooral op het vergroten van bewustzijn. Als iedereen thuis aan de slag gaat, kun je samen heel veel bereiken.’

 

Lees het hele artikel: Duurzame bewustwording in Enschede

 

Dit voorjaar laat Woord & Dienst nog meer groene kerken en een groene moskee aan het woord. In de verhalen worden praktische ideeën gedeeld en wordt de vraag gesteld naar de relatie tussen geloof en praktijk.

Woord & Dienst wordt uitgegeven door KokBoekencentrum. Hier vind je meer informatie over het tijdschrift, de aanschaf van losse nummers of een abonnement.