De Klimaatwakers houden al de hele formatieperiode de wacht voor een leefbare planeet. Donderdag 16 december van 14:00 tot 17:00 uur sluiten ze ruim 200 dagen en nachten af van onophoudelijke aandacht voor de noodzaak van een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid.

Nu er net voor het kerstreces een coalitieakkoord is bereikt, eindigt de Klimaatwake in de huidige vorm. Niet omdat een crisisaanpak voor het klimaat nu gegarandeerd is, maar omdat een nieuwe fase vraagt om andere vormen van actie.

Zoals waker Jennifer zegt: ‘We hebben zitten slapen. We dachten: de overheid, die regelt het wel. Maar het komt niet vanzelf goed!’

Op donderdag 16 december vindt de laatste wake plaats. Zo’n 40 wakers sluiten gezamenlijk de waakmarathon af, die veel langer heeft geduurd dan wie dan ook had kunnen vermoeden. De wakers mogen trots zijn op hun inspanning en zullen blijven opstaan voor een leefbare aarde!

Tijdens de formatieperiode hebben de Klimaatwakers aandacht gevraagd voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dankzij hun niet-aflatende inspanning zijn veel Nederlanders nu doordrongen van de ernst van de crisis.

800 mensen zijn gedurende een kleine 5.000 uur bereid geweest om ’s nachts op te staan of overdag uit allerlei delen van het land naar Den Haag te komen om te waken: stil staan bij de klimaatverandering; rouwen om wat al verloren is gegaan; en aan de politiek laten zien dat een rigoureus klimaatbeleid de hoogste prioriteit heeft.

Op 19 april ging de Klimaatwake van start bij het Catshuis. Maar toen bleek dat de formatie zorgwekkend lang duurde, is in oktober gekozen voor een nieuwe locatie tegenover de Tweede Kamer.

Inmiddels is er een verschuiving zichtbaar in de standpunten van een aantal politieke partijen over het klimaat. Zij vinden nu ook dat Nederland ambitieuzer moet zijn. Nog ambitieuzer dan waar we ons ‘in Europa’ al aan hadden gecommitteerd. De Klimaatwake heeft daaraan bijgedragen!

 

GroeneKerken is een van de organisaties die zijn aangesloten bij de Klimaatwake. Andere aangesloten organisaties: 

Humanitaire hulporganisaties: Oxfam Novib, ZOA, Cordaid, CARE Nederland, Tearfund, Hivos, ActionAid

Politieke jongerenorganisaties: PINK! (PvdD), ROOD (SP), OPPOSITIE (DENK), DWARS (GL), Jonge Socialisten (PvdA), PerspectieF (CU) en Jonge Democraten (D66)

Levensbeschouwelijke organisaties: Micha Nederland, Groene Kerken, Initiatives of Change, Humanistisch Verbond, Vegan Church, Maha Karuna Ch’an, Laudato Si’, de Quakers

Agrarische organisaties: Toekomstboeren, Caring Farmers

Milieuorganisaties: Grootouders voor het Klimaat, Code Rood, IVN Natuureducatie, De Natuur en Milieu Federaties, Reclame Fossielvrij, Stop Ecocide, ASEED Europe, Cycling 4 Climate, Warme Groet, A Comfort Blanket for our Planet, DeGoedeZaak, Wegwijs Burgerbelangen, Bewust Den Haag, Jonge Klimaatbeweging, De Klimaatmoeders, MBO for Climate, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Youth for Climate, Christian Climate Action, Amelisweerd niet geasfalteerd, Fossielvrij NL, De Vlinderstichting, WISE, Greenpeace en Milieudefensie.

Al deze organisaties en hun achterban maken zich zorgen over het klimaatbeleid en hebben deze maandenlange wake ondersteund.