De groene kerk Brinkstraatkerk gaat de komende maanden op energie-missie: klimaatklussers gaan Bennekommers helpen om hun huis te verduurzamen. ‘Duurzaamheid is voor mij ook: duurzaam omgaan met elkaar.’

Elke maand gaan klimaatklussers in Bennekom een zaterdag op pad om hun dorpsgenoten te helpen bij het isoleren van hun woning. Iedereen die ‘isolatie-hulp’ kan gebruiken, mag aankloppen, vertelt initiatiefnemer Gerard van der Laan van de groene kerk Brinkstraatkerk. ‘We komen langs om mee te kijken: waar heb je hulp bij nodig, wat heb je zelf al gedaan? Daarna gaan we direct aan de slag. Van de gemeente Ede hebben we een mooie subsidie gekregen, zodat we materiaal konden aanschaffen. Bijvoorbeeld een P1 wifi meter om te meten hoeveel je dagelijks en actueel verbruikt aan gas en elektriciteit, want meten is weten. Maar ook radiatorfolie, radiatorventilatoren, buisisolatie, een waterbesparende douchekop en led lampen.’

 

Platform ‘Duurzaam Bennekom’

De energie-missie wordt georganiseerd door het platform ‘Duurzaam Bennekom’. Het platform werd eind 2021 opgericht door een kernteam van drie personen, waaronder Gerard. ‘We zijn ontstaan vanuit een interkerkelijke beweging in Bennekom en staan onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde-Hervormde kerken.’ Het kernteam vroeg alle duurzaamheidsinitiatieven in het dorp om aan te sluiten bij hun platform. ‘Het reparatiecafé, de tweedehands kledingbeurzen, duurzame en lokale voedselproducenten. Maar ook alle groene initiatieven van mensen die hun buurtje groener en mooier maken met bijvoorbeeld bloemen en insectvriendelijke tuinen. Ook is de lokale groep van A Rocha aangesloten en de zwerfafvalbrigade.’ Het platform verstuurt een nieuwsbrief, organiseert informatieavonden over allerlei duurzame onderwerpen en wil de plaatselijke duurzame initiatieven bekend maken onder de Bennekomse bevolking. ‘Zo kunnen we elkaar inspireren en motiveren.’

 

Energiearmoede

Als het gaat over duurzaamheid, mag energie niet ontbreken, vindt Gerard. ‘Het is heel actueel door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Energiearmoede is een belangrijk thema. Mensen lijden onder de hoge energieprijs en de hoge inflatie. Duurzaamheid is voor mij ook: duurzaam omgaan met elkaar. Zorg voor mensen en een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, zijn onderdeel van de activiteiten van ons platform.’

Gerard wil juist ook buiten de kerkmuren verbinding maken en dingen aanpakken. ‘We kunnen veel denken, praten en filosoferen over duurzaamheid. We hebben als groene kerken zelf al een heel aantal stappen gezet om de kerk te verduurzamen. Dat is mooi en belangrijk. Maar het moet ook resulteren in actie in je omgeving en bij de gemeenteleden. We zijn begaan met mensen die nu in de kou zitten en en willen praktische stappen zetten, gewoon bij deze mensen thuis.’

 

Klimaatklussers

Vanuit het brede netwerk van ‘Duurzaam Bennekom’ zijn allerlei klimaatklussers aangehaakt. ‘Dat zijn mensen die een ding goed kunnen. De een is bijvoorbeeld handig met radiatorfolie, want dat is altijd zo’n gepriegel. Een ander weet veel van CV-installaties; staat de temperatuur goed ingesteld, kun je een stapje terug doen?’ Daarnaast wordt het initiatief ondersteund door het energieloket van gemeente Ede. Ook ontving het initiatief een subsidie vanuit een bewonersinitiatief.

Klimaatklusser Rob aan het werk

Help, ik leef van AOW

De klimaatklussers komen bij mensen thuis die het moeilijk hebben. Op die manier hebben de klussers een signaleringsfunctie naar de diaconie, die deze mensen financieel kan helpen. ‘We spreken mensen die zeggen: Help, ik leef van AOW of de bijstand, hoe moet ik de rekeningen betalen? Via onze netwerken en contacten kunnen we deze mensen doorverwijzen of verder helpen. Ons initiatief zorgt ervoor dat mensen niet in de kou zitten, letterlijk en figuurlijk.’

Gerard merkt dat het initiatief laagdrempelig is. ‘Een energiecoach online aanvragen is vaak een stap te ver voor mensen. Die komt eerst kijken en praten. Wij nemen direct materialen en isolatiespullen mee en gaan ter plekke aan de slag.’

 

Voorbeeld

Gerard verwacht dat de huizen die geïsoleerd worden ook weer als voorbeeld dienen voor anderen. ‘Ik hoop dat het een vuurtje is, dat zich snel verspreidt. Het voordeel is dat we in een klein dorp wonen. Ons kent ons, veel gaat van mond tot mond. Als jij vertelt dat er bij jou klussers zijn langsgeweest om jouw huis te isoleren, dan hoop ik dat de buren ook enthousiast worden.’

 

Tips

Wil jij als groene kerk ook op energie-missie? Dan heeft Gerard nog een aantal tips:

  • Onderzoek wat er al gebeurt in jouw woonplaats. Ga niet iets opstarten dat er al is, maar sluit aan bij initiatieven die er al zijn om elkaar te versterken en inspireren.
  • Ga in gesprek met de burgerlijke gemeente. Vraag hen wat er al speelt en hoe je kunt samenwerken en welke subsidies er mogelijk zijn.
  • Zet als kerk je deuren open. Als kerk heb je een gebouw en dat kun je actief inzetten. Stel je ruimte beschikbaar voor een informatieavond van de gemeente, een lezing of film over duurzaamheid of een kledingruilbeurs.
  • Trommel vrijwilligers op. Zet je netwerk in. Er zijn veel mensen in de kerk die heel handig zijn en die juist graag praktisch aan de slag gaan. Denk daarbij ook aan mensen die net met pensioen zijn. Vraag hen om te helpen.
  • Maak contact met andere groene kerken in je regio. Onderzoek welke initiatieven zij al hebben opgestart en leer daarvan.
  • Maak een duidelijke verbinding met je christelijke levensovertuiging. De zorg om het milieu en de strijd tegen armoede en onrecht moeten hand in gaan, alles en iedereen is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Alles is onderdeel van Gods plan en vanuit ons geloof kunnen we een hoopvolle boodschap verspreiden.