Op 26 augustus 2015 gaf de Raad van Kerken een verklaring uit over het urgente probleem van de klimaatverandering. De bij de raad aangesloten kerken roepen iedereen op met urgentie te werken aan een rechtvaardige en adequate oplossing van het probleem. Ieder kan een steentje bijdragen, ook de kerken zelf. De kerken vragen van de Nederlandse onderhandelaars op de klimaatconferentie in Parijs, COP21, om te werken aan een internationaal bindend klimaatakkoord met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot benden de 2 graden Celsius. Lees de hele verklaring hier.