De Laudato Sí Alliantie Nederland zoekt medewerkers voor hun secretariaat:

  • parttime coördinator (0,6 fte)
  • parttime communicatiemedewerker (0,4 fte)

 

Laudato Sí – de encycliek van paus Franciscus
‘Laudato Si’, de encycliek die paus Franciscus in 2015 publiceerde, is voor katholieken en christenen van andere denominaties een belangrijke bron van inspiratie. Paus Franciscus gaat uitgebreid in op de milieucrisis en toont aan hoe ecologische en sociale problemen nauw samenhangen: beiden zijn symptoom van een systeem waarin materieel gewin voorrang heeft op het algemeen welzijn. Hij roept op tot een ‘ecologische bekering’ van zowel individuele mensen als van onze samenleving – dat wil zeggen verregaande veranderingen vanuit het diepst van ons wezen die leiden tot concrete veranderingen. Alleen zo wordt een leefbare toekomst mogelijk voor de gehele schepping.

 

De Laudato Sí Alliantie Nederland
De Laudato Sí Werkgroep Nederland promoot de publicatie van Laudato Sí. De urgentie van de thema’s die paus Franciscus aansnijdt, is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Laudato Sí biedt een moreel en spiritueel kompas in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft.

Om Laudato Sí in katholieke kringen nog bekender te maken en de invloed ervan in Nederland te vergoten, heeft het bisdom Den Bosch afgelopen zomer de kerkelijke instelling ‘Laudato Sí Alliantie Nederland’ opgericht. Voorzitter is Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving.

 

Meer weten over de Alliantie of reageren op de vacatures?
Ga dan naar de website van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland