Om de aarde voor mens en natuur leefbaar te houden, moet het roer drastisch om. Regeringen en bedrijven kunnen grote slagen maken, maar wat kunnen kerken doen? En heeft het wel zin je eigen leven te vergroenen? Welke rol speelt inspiratie vanuit je geloof?

GroeneKerken organiseert op 14 januari een webinar over duurzaam leven en kerk-zijn. Daarin vertellen twee diakenen hoe ze in hun eigen leven met duurzaamheid bezig zijn en hoe zij zich door hun geloof laten inspireren en motiveren.
Theanne Boer veranderde twaalf jaar geleden haar levensstijl en werkte als tekstschrijver mee aan diverse publicaties over groen en duurzaam leven in relatie tot Bijbel en geloof.
Peter Wesstein is in Naaldwijk de eerste duurzame diaken van de PKN. Hij vertelt hoe hij eerst zelf groener ging leven en vervolgens zijn kerk meekreeg.
Uiteraard is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.
Dit webinar is bedoeld voor iedereen die geïnspireerd vanuit het geloof met duurzaamheid bezig wil zijn.

Datum: 14 januari 2021
Tijd: van 20:00 tot 21:30 uur
Aanmelden: gratis via www.groenekerken.nl/webinars

Volgende webinars:
18 februari 2021 over beleid en aanpak
18 maart 2021 over energie en klimaat
15 april 2021 workshop ‘God in de supermarkt’