Het burgerinitiatief Lingewaard Energie richt zich op verduurzaming van de gemeente Lingewaard (50.000 inwoners) door het ondersteunen van bewoners (sociale minima) bij energiebesparing door gedragsverandering (het project “de knop om”) en door woningisolatie (project “Slim Lingewaard”).

Daarnaast streeft Lingewaard Energie naar betrouwbare, betaalbare en duurzame opwekking lokaal, d.m.v. particuliere zonnestroom-systemen, waarbij ze bewoners adviseert bij ontwerp en aanschaf van een zonnestroom-systeem, en collectieve opwekking van duurzame energie. Bij dit laatste moet u denken aan een windpark met vijf windturbines, waarin bewoners kunnen participeren, en een drijvend zonnepark in het tuinbouwgebied van Lingewaard.

Met informatieavonden, een nieuwsbrief, een jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt, het organiseren van een Energy Battle,  e.d. maken we bewoners bewust van duurzaamheid. Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers.

De protestantse kerken van Huissen en Gendt/Doornenburg hebben met een geldelijke bijdrage het werk van Lingewaard Energie dit jaar mogelijk gemaakt. Door hun ondersteuning in de opstartfase helpen kerken om dit soort burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Ook stelt de kerk haar gebouw ter beschikking voor het organiseren van bijeenkomsten van Lingewaard Energie.
“Met name ondersteuning in het eerste jaar is belangrijk, omdat Lingewaard Energie nog niet beschikte over inkomstenstromen. Dat begint nu pas op gang te komen. Door hun ondersteuning in de opstartfase helpen kerken om dit soort burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Dat is de rol die ik bedoelde, en die in Lingewaard zeer waardevol is gebleken”, aldus Frans van Herwijnen, één van de betrokkenen bij dit initiatief.

Hier kunt u meer informatie vinden over dit inspirerende initiatief. Een mooi voorbeeld over hoe kerken hun geld kunnen aanwenden om bij te dragen aan verduurzaming in hun directe omgeving.