De kerk in gesprek: Over duurzaamheid

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal vindt het belangrijk de actualiteit van vandaag bespreekbaar te maken. Oók in de kerk. Want de kerk maakt deel uit van de samenleving. Daarom worden af en toe steentjes bijgedragen in het zich orienteren en zich wat meer verdiepen in vragen die leven in de maatschappij en/of op mondiaal niveau.

 

Om die reden wordt er op zondagavond 11 januari een themabijeenkomst gehouden met als titel: ‘Hoe duurzaam zijn wij?’ Er zullen drie gastsprekers zijn. De heer Dick de Vente zal zijn visie op duurzaamheid geven vanuit het waterschap. De tweede gastspreker is Erik Vliek. Hij vertelt over onze voeding. En de derde spreker is theoloog en emeritus-hoogleraar Anne van der Meiden. Naar aanleiding van een bijbelgedeelte spreekt hij over ‘De dood in de pot’. Een oproep.

 

Uiteraard is er gelegenheid de sprekers vragen te stellen. Tussen de bedrijven door kunt u genieten van muziek.

 

De samenkomst wordt gehouden in Het Centrum (Constantijnstraat 7a, Nijverdal), begint om 18.30 uur en zal iets meer dan een uur duren.