Sinds juni 2022 is de Protestantse gemeente De Lier een groene kerk. Het heeft anderhalf jaar geduurd voor het zo ver was. Dat een groene kerk worden een heel proces kan zijn blijkt wel uit onderstaand verhaal van Thelma Jansen, diaken.

Thelma nam in november 2020 deel aan het online webinar ‘Schuilt er een groene diaken in jou?’ tijdens de Landelijke diaconale dag van Kerk in Actie. Ze was toen diaken in de protestantse gemeente van De Lier. Ze wilde wel eens weten wat duurzaamheid en diaken zijn met elkaar te maken heeft en hoe je als diaken duurzaamheid vorm kon geven. Ze vertelt:

‘Er werden allerlei boekentips en websites uitgewisseld tijdens het webinar. Het boek “De verborgen impact” van Babette Porcelijn en de website van GroeneKerken, alles was nieuw voor mij. Ik wist wel dat veel mensen in mijn kerk affiniteit met land- en tuinbouw hadden en er veel groene vingers waren, maar ik dacht dat ik de enige was die iets met duurzaamheid had.

Na dit webinar heb ik nog een aantal webinars op de site van GroeneKerken teruggekeken en heb ik meegedaan aan een online workshop “God in de supermarkt” van Alfred Slomp. Toen ik het vervolgens in de diaconie bracht, bleek ook diaken Hetty van Nieuwkerk enthousiast voor duurzaamheid te zijn. Ze was zelfs zelf al heel praktisch met biologisch moestuinieren bezig. Met z’n tweeën hebben we een presentatie gemaakt en in de vergadering van de diaconie laten zien dat duurzaamheid ook tot de taken van de diaconie behoort. De medediakenen zagen nog niet direct een taak voor de diaconie. Daarna hebben we samen met de predikant gesproken. Deze bleek enthousiast te zijn.

Op 31 oktober organiseerden we een themadienst, vergelijkbaar met de Micha zondag. De preek stond in het teken van duurzaamheid en na de dienst hadden we achterin een tafel met duurzame artikelen gezet: afbreekbare schoonmaakmiddelen, natuurlijke schuursponsjes, Fairtrade chocola, biologische groenten. En we hadden wat stellingen van de Micha zondag neergelegd. De reacties waren wisselend.

Na de dienst hebben we gevraagd of de mensen die interesse hadden even wilden blijven, hebben we wat nagepraat en e-mailadressen verzameld. Met deze mensen hebben we nog twee thema-avonden gehouden over het onderwerp duurzaamheid en de interesse om groene kerk te worden gepeild. Dat leidde er toe dat er nog twee mensen wilden meedenken en er nu een werkgroep van vijf is. Samen hebben we het onderwerp in de kerkenraad gebracht.

In de praktijk wordt er nu na de dienst Fairtrade koffie geschonken als voorbeeld voor de gemeente. En al gaandeweg blijkt dat er nog meer mensen enthousiast zijn. Tijdens de verbouwing van de kerkgebouwen worden oude materialen hergebruikt en is duurzaam verbouwen een constante factor in het proces. We zijn blij dat het onderwerp steeds breder gaat leven.’