Twee belangrijke internationale topconferenties van de Verenigde Naties zullen de komende tijd onze aandacht vragen: de “2030 Sustainable Development Agenda”, die wordt gehouden van 25 tot 27 september in New York en de “COP21” (klimaatverandering) die van 30 november tot 11 december zal plaatsvinden te Parijs.

In deze notitie wordt een kort overzicht gegeven van de achtergronden en de doelstellingen van beide conferenties en hun onderlinge verbanden. Professor George Molenkamp: “Het is ondoenlijk om in kort tijdsbestek een volledig overzicht te geven van alle facetten en achtergronden van deze conferenties en ik zal mij daarom tot enkele hoofdlijnen moeten beperken.” Lees hier de heldere en beknopte notitie van prof. dr. Georg Molenkamp over deze belangrijke conferenties. De uitkomst van deze conferenties zal onze toekomst, wereldwijd, gaan beïnvloeden.