Engelstalig artikel en filmpje over hoe klimaatverandering en (grootschalige) maïsproductie de enorme overstromingen in het Verenigd Koninkrijk veroorzaken.  Lees hier het artikel. Zie hier het filmpje.