De Michazondag valt dit jaar op 19 oktober. Het thema is ‘Heel de schepping’, over herstel en recht voor heel Gods schepping. Geïnspireerd door Jesaja 42. Vanuit het geloof dat God mensen tot rentmeester maakte van Zijn wereld. Een eervolle en verantwoordelijke taak: elke dag met Gods liefde zorgen voor een kwetsbare wereld en alles wat daarop leeft.

Het themapakket voor kerken met preekschetsen, gebeden en suggesties voor kinderwerk is hier te downloaden op de website van Micha Nederland.