De GroeneKerkenactie van Tear en Kerk in Actie ondersteunt de oproep van de Waddenvereninging om te stoppen met gaswinning onder de Waddenzee. Op 7 februari wordt deze oproep overhandigd aan leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.

Op dit moment speelt met name de wens van NAM en de Minister van EZK om het grootste nog ongebruikte aardgasveld onder de Waddenzee ‘leeg te gaan halen’. Boren in de Waddenzee mag niet meer, dus wil men een oude boorplaat in het dorpje Ternaard (net achter de voetbalkantine van VV Ternaard) gebruiken en dan schuin onder de Waddendijk door het gasveld ‘aanprikken’.

Het winnen en gebruiken van aardgas draagt bij aan klimaatverandering en leidt tot bodemdaling en risico op vervuiling.
Het Kabinet heeft nog een hele korte periode om iets te laten zien waarmee ze de Urgenda-uitspraak en alle andere signalen dat ‘het roer om moet’ serieus neemt. Wie weet dat een einde aan het winnen van aardgas onder een uniek en kwetsbaar natuurgebied daarbij kan helpen.

Meer informatie is te vinden op: https://waddenvereniging.nl/stopgaswinning