‘De rol van de kerk om Gods genezing en heling te brengen, in relatie tot de gehele schepping’

Dit is het jaarthema 2023 van de GKIN: Gereja Kristen Indonesia Nederland of: Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk. Op 25 maart jl. werd in de Pauluskerk, GKIN regio Tilburg, de landelijke toerustingsdag gehouden voor de regiobesturen. Ds. Marla Winckler-Huliselan hield een inleiding over eco-theologie. We worden allemaal geconfronteerd met milieu- en klimaatproblemen en de vraag is wat de rol van de kerk hierin is, zowel in Nederland als in Indonesië. 

Indonesische theologen, zoals Gerrit Singgih, proberen een eco-theologische benadering te formuleren m.b.v. lokale traditionele wijsheid, waarbij de theologie vriendelijker is voor de natuur volgens Gods bedoeling. Vroeger en ook nu nog, staan in de Indonesische tradities mens en natuur veel dichter bij elkaar dan in Europa. Het samengaan van mens en natuur leidt niet tot vernietiging, maar leidt tot eerbiediging van de natuur. Door bijvoorbeeld alleen in de maanden x,y en z (en de rest van het jaar dus niet) vissen te vangen op een bepaalde plek, blijft deze vissoort in groten getale aanwezig op die plek. 

Namens GroeneKerken was vrijwilliger Atie de Vos aanwezig. Zij hield ook een inleiding met als titel ‘Wat wil God van ons?’. Hierin zoomde Atie in op GroeneKerken en de praktische mogelijkheden voor de GKIN-regiokerken. In workshops konden kerken daarmee aan de slag gaan. Het werd een productieve dag, omlijst met veel muziek en mooie liederen.