Unieke samenwerking voor het klimaat

Klimaatverandering is complex. Alleen door samen te werken kunnen we verschil maken. Daarom hebben vorige zomer acht Haagse politieke partijen – links en rechts – samen het Haags Klimaatpact opgesteld. Zij vormden al een ruime meerderheid, en inmiddels hebben nog vijf andere politieke partijen het pact ondertekend.

Nooit eerder in Nederland bundelden partijen met verschillende overtuigingen hun krachten zo eensgezind voor het klimaat. Deze samenwerking is uniek én ambitieus, want het doel is dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is.

Geen woorden maar daden

Maar, hoe zorgen we er voor dat het niet alleen bij mooie woorden blijft? Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en nu zijn de kaarten opnieuw geschud. De raadsleden achter het Haags Klimaatpact en een groep van betrokken burgers zien graag dat het nieuwe college de ambities uit het Haags Klimaatpact overneemt in het coalitieakkoord. 

Er hebben zich al zo’n 150 mooie namen achter het pact geschaard. Geloven in Moerwijk, Haagse Dominicus Aegon, ASN Bank, FMO, MUD Jeans, MN Vermogensbeheer, Seepje, Haagse Zwam, Duurzaam Den Haag, The International School of The Hague, Omar Munie en de Nationale Energiecommissie om er een paar te noemen. En Groenekerkenactie!