Artikel met foto in Algemeen Dagblad:

Op initiatief van Greenpeace Nederland worden op zaterdag 1 december ’s middags om 2 minuten voor 12 in heel het land zoveel mogelijk kerkklokken geluid. Het staat symbool voor de noodklok, die wordt geluid voor ons klimaat. Hooglander Johan van Dalen zet zich in om zoveel mogelijk klokken in de regio te luiden.

Van Dalen maakt deel uit van een werkgroep van de protestantse gemeente Inham in zijn woonplaats Hoogland.  Dankzij deze werkgroep heeft de Inham sinds twee jaar, met nog twee andere kerken in Amersfoort, het predicaat ‘Groene Kerk’ .

Wat is een Groene Kerk?

,,Dat heeft met duurzaamheid van het kerkgebouw te maken en alles er om heen’’, legt Van Dalen uit. ,,We gebruiken bijvoorbeeld zonnepanelen, schenken fairtrade koffie, hebben een eigen moestuin. En met het avondmaal schenken we biologische, rode wijn.’’

“De opwarming van onze aarde is een feit, nú kunnen we nog wat doen”

Greenpeace Nederland, die zich inzet voor een groene, eerlijke en duurzame wereld, heeft alle Groene Kerken benaderd met het verzoek aan de noodklokactie mee te doen. ,,Vanuit de Inham hebben we de Raad van Kerken benaderd en nu ligt het verzoek bij 35 andere kerken in Amersfoort om hier ook aan mee te doen’’, vervolgt Van Dalen. ,,Ook moskeeën zijn gevraagd. Het tijdstip, 2 minuten voor twaalf, is natuurlijk niet toevallig gekozen. De noodklok luidt voor ons klimaat; we moeten wakker geschud worden en bewustzijn kweken dat we nu nog in actie kunnen komen. De opwarming van onze aarde is een feit, nú kunnen we nog wat doen.’’

Klimaatakkoord

De datum 1 december is bewust gekozen. Drie jaar geleden werd op dezelfde datum in Parijs het Klimaatakkoord gesloten; het is aan de vooravond van de belangrijke voortgangsconferentie van de Verenigde Naties, die van 3 tot 14 december plaatsvindt in Katowice (Polen).

Het Amersfoortse klokkenluidersgilde zal de klokken van de Onze Lieve Vrouwetoren luiden. Wethouder Astrid Janssen (onder meer duurzaamheid) is daarbij. ,,Het geluid van luidende klokken doet fysiek iets met je’’, meent Van Dalen tenslotte. ,,De klokken maken je wakker en het geluid raakt bij mij een snaar in mijn ziel.’’

Noot van Groene Kerken:

Let op:
De Raad van Kerken adviseert in het algemeen om kerkklokken niet als actiemiddel in te zetten. Mochten (lokale) kerken daarin een andere afweging maken, dan moeten zij rekening houden met het feit dat de meeste gemeentelijke verordeningen vragen dat er vooraf toestemming wordt gevraagd aan de gemeentelijke overheid. Als er toch geluid wordt, is van belang dat de gemeenschap die het gebeier zal horen vooraf gecommuniceerd heeft gekregen wat de betekenis ervan is. Zie:
https://www.raadvankerken.nl/pagina/4158/luiden_van_klokken