Naar schatting 100 mensen hebben meegedaan met het luiden van de noodklok voor het klimaat op zaterdag 1 december 2018. Om twee minuten voor twaalf was iedereen voor de kerk aanwezig. Omdat de klok van de Catharinakerk niet naar buiten kon luidde Frans van der Schot de klok binnen terwijl de kerkdeuren wijd open stonden. Vanuit de andere kerken van Woudenberg was er veel belangstelling. Daarna was er voor iedereen Fairtrade koffie of thee en een noodklokje van koek.

In de kerk werd de video “Elegy for the Arctic” van Greenpeace getoond op een groot scherm en werd een presentatie gehouden over de oorzaken en gevolgen van de opwarming van de Aarde. Ook werd in de presentatie verteld wat de groene Catharinakerk zoal doet aan duurzaamheid. Tot slot werden enkele tips gegeven wat men zelf kan doen om de opwarming tegen te gaan. Het interkerkelijk koor Rejoice zong het lied “Colors of the wind” en onder begeleiding van Arnold en Klaske Keller “Blowin’ in the wind”. Het Catharinakoor zong een loflied op de schepping en tot slot “De steppe zal bloeien”. Sopie Rubio uit groep 8, las een gedicht voor over moeder Aarde. De gezangen en het gedicht werden ondersteund met beelden op een groot projectiescherm.

Eerdere berichten over de noodklokactie.