De website kerktuinen zoekt contactpersoon  en / of webmaster – heel de aarde is onze tuin!

 

Op de website www.kerktuinen.nl vind je inspiratie om van een stukje grond rond een kerk of kapel of een gebedsruimte een paradijsje te maken voor bijvoorbeeld vogels, de versiering in de kerk of om te gedenken.

De vele mogelijkheden die er zijn, worden beschreven met daarbij voorbeelden van kerktuinen waar je inspiratie op kunt doen en hun contactgegevens. Kerktuinen kunnen een mooi uithangbord zijn van een geloofsgemeenschap die zorg voor de schepping belangrijk vindt.

 

De website heeft een basis aan goede voorbeelden, dat we graag willen uitbreiden met nieuwe tuinen. De vrijwilliger die we zoeken, bezoekt de tuinen, maakt samen met de betrokkenen  een beschrijving en zorgt dat de informatie op de website komt. Omdat de huidige contactpersoon (tevens webmaster) na vele jaren zijn taak wil beëindigen, zoeken we een nieuwe contactpersoon om tuinen te bezoeken, vragen van geïnteresseerden te beantwoorden of door te verwijzen naar anderen. We zijn op zoek naar iemand die de informatie op de website goed wil updaten en het netwerk erachter weer van nieuwe zuurstof wil voorzien. De website wordt binnenkort overgezet in WordPress en krijgt een nieuw fris uiterlijk. Hier wordt voor gezorgd. De vrijwilliger naar wie we op zoek zijn, zal ongeveer twee dagdelen per week (bij elkaar ongeveer acht uur) werk hebben aan deze opdracht. Natuurlijk kan die tijd naar eigen wens en mogelijkheden over de week verdeeld worden. Er is een onkostenvergoeding.

Wilt u meer weten over deze leuke vrijwilligersactiviteit, neem dan contact op met Tini Brugge: tinibrugge@freeler.nl

 

De website is één van de groene websites van de Raad van Kerken.  Andere websites zijn: www.kerkenmilieu.nl,

www.symbolischschikken.nl

www.sameneerlijketen.nl

www.scheppingvieren.nl.

Al deze websites worden door vrijwilligers in de lucht gehouden. Eenmaal per jaar komen we samen op de Raad van Kerken om ons werk te evalueren en onderling af te stemmen.