Tot eind november kunnen jullie nog meedoen met het project ‘Goed voor Duurzame Innovatie’ van GroeneKerken en Maatschappij van Welstand. We stellen geld beschikbaar voor groene plannen van kerken. We dagen jullie uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

We willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.

We zijn op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak. 

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot eind november 2021 een innovatief plan inleveren.

 

Meedoen als kerk? Lever hier jullie plan in.