“Leven in bruikleen”

 

We hebben de Aarde niet geërfd van onze ouders maar in bruikleen van God en onze kinderen. Waar gaat het heen met onze Aarde? Wat vergt dat van ons? Kennen we en nemen we onze verantwoordelijkheid?  Zomaar wat vragen, al hoe wel….. zomaar?

 

Op dinsdag 24 maart as. hopen we een gespreksavond te houden over duurzaamheid en rentmeesterschap. Dit aan de hand van de bijbel en de natuur. Inleiders zijn ds. Michiel de Zeeuw en Piet Elenbaas (bioloog).

 

Iedereen is van harte welkom in de consistorie van de Gereformeerde kerk, aanvang 20.00 uur.

Noorddijk 4, Bruinisse