Tijdens de Landelijke Diaconale Dag van de PKN werden twee workshops over verduurzaming gehouden. Een praktische workshop waarin 14 lokale gemeentes uit het hele land inspirerende voorbeelden gaven hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun eigen kerk. Deze workshop was vanwege de overweldigende belangstelling begin november al gesloten.

 

In de tweede workshop vertelde Martine Vonk over haar persoonlijke drijfveren en inspiratie om met duurzaamheid bezig te zijn. Kernwoorden waren verwondering, rechtvaardigheid en navolging.  Elk schepsel heeft waarde.  De deelnemers aan de workshop dachten na over hun eigen persoonlijke drijfveren en deelde die met de buurvrouw/-man.  Ze sloot de workshop af met tips hoe je in je eigen kerk aan de slag kan gaan.

 

Binnen de PKN zien we een groeiende aandacht voor verduurzaming. Twee jaar geleden kwamen er nog maar 15 diakenen, vorig jaar waren het ongeveer 80, en dit jaar hebben 180 diakenen deelgenomen aan de workshops duurzaamheid.

 

Heeft u deze dag gemist of heeft u er nog geen genoeg van, kom dan naar de GroeneKerkendag op 15 december. Ook daar kunt u kennismaken met praktische voorbeelden van duurzaamheid in lokale kerken. Die een breed palet aan kerkgenootschappen vertegenwoordigen. Op één na, andere voorbeelden dan die er op de Landelijke Diaconale Dag waren. Op 15 december hebben we samen ook meer tijd voor verdieping, inspiratie en het gesprek over hoe je de gemeente enthousiasmeert. En, omdat de workshops in aparte zalen worden gehouden, kunnen gesprekken rustiger plaats vinden. Voor meer informatie over de rest van het programma, zie elders op deze website.