Dominicus Amsterdam ontvangt Groene kerkenbordje na preek Herman Wijffels op zevende duurzame zondag

Zondag 8 april, 24 *C., 11 uur, de Dominicuskerk te Amsterdam stroomt vol. In de afgelopen veertigdagentijd is er zes keer een dienst gehouden rond het thema duurzaamheid. Vandaag, de zevende keer, is de afsluiting van deze reeks. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid, houdt “de preek”, en Atie de Vos, PKN Kerkinactie-specialist diaconaat/Groenekerkenactie overhandigt het bordje ‘wij zijn een groene kerk’ aan de voorzitter van de werkgroep Duurzaam Dominicus, Tom Kroon, die het op zijn beurt weer overhandigt aan iemand van de klusgroep om het bordje naast de voordeur van de kerk op te hangen. In de preek en in de gesprekken na de dienst ligt de nadruk op de nodige verandering in de volle breedte van onze maatschappij, die alleen van onderop, door onszelf, in gang gezet kan worden.