Nog niet te zien op het kaartje hiernaast, maar net aangemeld: Westerkerk NGK Bunschoten. Wat deden ze tot nu toe? Heel wat!

  • In 2011/2012 is de kerk grootschalig verbouwd, goed geïssoleerd en is zuinige verlichting en apparatuur installeerd.
  • Daarnaast zijn in juli 28 zonnepanelen geplaatst op het dak van de kerk. We verwachten hiervan een opbrengst / besparing van 5.500 – 6.000 KWh per jaar voor de komende 25 jaar.
  • De resterende elektriciteit en het gas kopen we groen in via het inkoopcollectief “energie voor kerken’. www.energievoorkerken.nl
  • Via intranet worden stukken, van bijvoorbeeld de Kerkenraad, steeds meer digitaal gedeeld, wat veel papier scheelt.

Binnenkort komt de volledige informatie op de site!