De Jacobijner wijkgemeente in Leeuwarden koppelt biddag aan het gesprek over hoe je zorgvuldig omgaat met de aarde.

 

In de herfst organiseerde de Jacobijner wijkgemeente na de dienst ‘klimaattafel’-gesprekken. Mensen deelden hun zorgen om de natuur vanwege de ecologische voetafdruk én zij vertelden over hun inzet om er in eigen leven een positieve wending aan te geven. Zij bespraken plannen voor energiebesparingen en de beperking van stikstofuitstoot, ook door praktische maatregelen als het hergebruik van verpakkingen, het inrichten van ruiltafels in de ‘groene kerk’.

 

Alle genoemde ideeën worden op woensdag 9 maart concreet uitgewerkt tijdens een gemeenschappelijke bezinningsavond van de wijkgemeenten De Fontein, De Schakel en De Jacobijner wijkgemeente. Dit is in aansluiting op de dienst van de ‘Biddag voor gewas en arbeid ‘ in De Fonteinkerk (Goudenregenstraat) in Leeuwarden.

 

Tijdens het avondgebed voor ‘Gewas en Arbeid’ behandelt dominee Aat Roest de vraag van de leerlingen: “Hoe moeten wij bidden?” Jezus’ reactie is: “Bid dat je niet in beproeving komt.” Dat wil zeggen: bidden niet als een verlanglijstje gericht op eigen welvaart en geluk, maar gericht op het zoeken naar wegen om te komen tot een eerlijke verdeling van alles wat de aarde ons te bieden heeft.

 

Na de dienst wordt dit concreet gemaakt met de toelichting van twee projecten in de stad, waar mensen over kunnen doorpraten:
  1. Het stadsklooster Jabixhûsin in de Zeeheldenbuurt in Leeuwarden gaat uitbreiden. Alles in de nieuwbouw wordt gemaakt met bio-based materialen (zoals kalk-hennep) en er komt een buurttuin voor groenten en fruit. Jeannet Bijleveld van het Jabixhûs vertelt hoe buurtgenoten en anderen samen kunnen ervaren hoe ons voedsel groeit, en hoe wij samen kunnen werken aan het zorgzaam omgaan met voedselproductie en het gebruiken van alle eetbare schepselen. Mensen kunnen met eigen handen meewerken aan dit project in eigen stad.
  2. Vanuit de eerdere ‘klimaattafel’-gesprekken worden nu praktische manieren ontwikkeld om thuis en als kerkelijke gemeenschap in actie te komen voor het klimaatNaar het voorbeeld van mijnverborgenimpact.nl’ kunnen de mensen aan de hand van een (digitaal) formulier aangeven hoeveel zij gedurende een bepaalde periode willen besparen op de ecologische voetafdruk en de CO2-uitstootDe concrete en meetbare doelen worden per week of per maand bijgehouden. Deze gegevens worden digitaal verzameld en vergeleken om elkaar te inspireren. De resultaten worden ook regelmatig gepresenteerd om inzicht te krijgen in de betekenis van wat ze gezamenlijk hebben bespaard.