De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap van de Johanneskerk in Amersfoort sloot zich aan als Groene Kerk.

Bomen stonden centraal tijdens de startzondag: een boom van hoop met goede wensen en inspiratie voor een goede omgang met de Schepping en een boom van wanhoop gemaakt van het zwerfafval uit de omgeving van de kerk… Meer lezen over die startzondag, over wat de brainstorm van de mensen in de Johanneskerk opleverde en wat zij in de komende tijd gaan doen? U vindt het hier.