Op 13 september zal tijdens de “Startzondag” het GroeneKerken bordje worden geplaatst in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg. Dit wordt gedaan door de wethouder die o.a. WMO, welzijn, gezondheidszorg en integrale toegang en coördinatie sociaal domein, in zijn portefeuille heeft. Hiermee wordt de relatie die er is tussen deze kerkelijke en de burgerlijke gemeente tot uitdrukking gebracht. De dienst op deze zondag zal in het teken staan van duurzaamheid. Zie verder hier de pagina van de Protestantse gemeente Nieuwegein Noord.