image description image description image description image description

Diverse materialen om direct mee aan de slag te gaan...

MATERIALEN

 

Een filmpje ter introductie, cursusmateriaal om direct mee aan de slag te gaan, een Powerpointpresentatie over duurzaam beleggen…. U vindt het allemaal op deze pagina.

  1. Introductiemateriaal
  2. Ter inspiratie
  3. Cursusmateriaal
  4. Praktische informatie

1. introductiemateriaal

 

Introductiefilm ‘Wij zijn een Groene Kerk’

In het kort laten zien wat het betekent om groene kerk te zijn? Gebruik dan dit filmpje .

PowerPoint Groene Kerken

Download hier de PowerPoint met uitleg over het waarom, wat en hoe van de GroeneKerkenactie. Deze presentatie helpt u bij het aangaan van het gesprek over het aanmelden als ‘groene kerk’ in uw parochie of gemeente.

Naar boven


 

2. ter inspiratie

Duurzaamheid vergroent ongelijkheid

Artikel van Trinus Hoekstra

De sociale wetenschapper Shivant Jhagroe promoveerde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam op de politieke betekenis van stedelijke verduurzaming. Volgens Jhagroe dreigt de huidige verduurzaming wereldwijd te leiden tot een nog ongelijke verdeling van schone en leefbare ruimte dan die er nu al is. Lees het artikel van Trinus Hoekstra.

Klimaatbonus en sociale ongelijkheid

Artikel van Trinus Hoekstra

Duurzaamheid en armoede Groene Kerken

Sinds de klimaattop in Parijs (2015) is de urgentie sterker geworden voor landen om te investeren in duurzaamheid. Het betekent ook dat iedereen de middelen moet hebben om te verduurzamen. Sociale ongelijkheid zal zich gaan wreken in de beschikking over die middelen. Het maakt de vraag actueel hoe de kosten en baten van klimaatbeleid rechtvaardig verdeeld kunnen worden. In dit artikel een verkenning: van een wereldwijd klimaatfonds tot een Nederlandse ‘klimaatbonus’. Lees het artikel hier.

Workshop

‘Aan de slag met de Groene Bijbel’. Het paper presenteert een voorbeeld van werken met de aanvullingen in de Groene Bijbel

Index Groene Bijbel

Overzicht van teksten, artikelen, citaten en portretten in de Groene Bijbel. In de Groene Bijbel zelf ontbreekt een dergelijk compleet overzicht. Dit kan behulpzaam zijn bij het ontsluiten van de aanvullingen voor gebruikers.

Artikel, preek en liturgie Twello

Artikel ‘Over duurzaamheid en afhankelijkheid’, het artikel bevat de kern van de inhoud van de prediking in Twello.
Ter inspiratie ook de preek en liturgie.

Handreiking Klimaatloop

In 2015 is een Handreiking Klimaatloop ontwikkeld naar aanleiding van de Klimaatloop. Hierin staan tal van suggesties voor liederen, lezingen, gebeden en teksten die gebruikt kunnen worden in een dienst over het thema duurzaamheid.

De documentaire DOWN to EARTH

Op zoek naar nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen met Native Americans. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.

De film nodigt uit om te verbinden, met jezelf, met anderen en met de aarde zoals deze ons gegeven is. Het is een film om mee aan de slag te gaan en legt een mooie voedingsbodem voor een aansluitende dialoog.

Op de website is vanaf eind september 2018 een conversatiestarter vinden. Ook kun je via die website contact opnemen of de film kopen.

 

Website Kerk & Milieu

Op de website van Kerk & Milieu is heel veel informatie over verschillende duurzame onderwerpen te vinden, zo zijn er themapagina’s over het klimaat, voedsel en energie. Ook worden op de site verschillende boeken aangeraden en zijn er filmpjes te vinden.

 

Maat, Moed en Mystiek

Lisette van der Wel schreef in 2013 een notitie over christelijke bronnen voor een zorgzame omgang met de aarde. Deze notitie wil christelijke gemeenschappen bemoedigen om hun unieke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke en urgente duurzame omslag. Met de drieslag van ‘Maat, Moed en Mystiek’ kan een nieuwe scheppingstheologie geïntegreerd worden in het kerkelijk leven. Bekijk de notitie hier.

 

Hand-out Groen Geloven

In 2009 verscheen het boekje ‘Ten Commandments for the Environment, Pope Benedict XVI Speaks Out for Creation and Justice’. Marjolein Tiemens-Hulscher werkte deze 10 geboden voor het milieu op haar eigen manier uit. Hiermee zet ze de consequenties en mogelijkheden van ons dagelijks handelen in een religieus en duurzaam perspectief. De teksten bieden verdieping en vragen ter overdenking, maar ook concrete handvatten voor duurzame keuzes op gebied van bijvoorbeeld voedsel, kleding, energie en mobiliteit. Bekijk de hand-out of ga naar de website groengeloven.com.

 

Verslag van VN-klimaattop COP 21 (30 november – 12 december 2015, Parijs)

Marijke van Duin, lid van de Klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken en van de Werkgroep Ecologische Duurzaamheid Raad van Kerken in Nederland, maakte een verslag van de VN-klimaattop in Parijs. Bekijk het verslag hier.

 

Meer lezen?

Kijk voor meer inspiratie eens op de website van Micha Nederland, de website van A Rocha, of op laudato-si.nl.

 

Naar boven

3.cursusmateriaal

Thuis of in je kring aan de slag met Groen Geloven

Tijdens Groen Geloven zijn er 3 TedTalks gegeven. Elke speech hebben we voor je uitgewerkt in een programma, zodat je met je kerk, kring of vriendengroep een thema-avond of gespreksmoment kunt houden over Groen Geloven. Download hieronder de gesprekshandleiding inclusief videomateriaal van de speeches van Trees van Montfoort, Reinier van der Bergen Nicky Kroon.

 

Gesprekshandleidingen Groen Geloven

Gesprekshandleiding bij toespraak Trees van Montfoort

Gesprekshandleiding bij toespraak Reinier van den Berg

Gesprekshandleiding bij toespraak Nicky Kroon

Hart voor de Schepping

Op 21 maart 2016 lanceerde A Rocha een nieuw programma voor kerken: Hart voor de schepping. Wil je met jouw kerk oog krijgen voor Gods schepping? Of ruimte creëren voor dieren en planten in en rond de kerk? Hart voor de schepping helpt je op weg met verdieping, beleving en praktisch advies. Hoofd, hart en handen dus. Kijk op de nieuwe site!

 

Micha Cursus

Met de Micha Cursus kijk je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’, dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen bijbelteksten, maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt. Op de website van Micha Nederland vindt u meer informatie en kunt u het cursusmateriaal bestellen.

 

God in de supermarkt!

Met de inhoud van je boodschappenmand kun je recht doen, trouw betrachten en God dienen. Daarover gaat de workshop waarin Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp u aan de hand van filmfragmenten, webpagina´s, schema´s en persoonlijke verhalen aan het werk zetten met (groeps)opdrachten, prikkelende stellingen en groepsgesprekken. Meer informatie vindt u op Godindesupermarkt.nl.

 

Naar boven


 

4. praktische informatie

Zie hiervoor ook de Toolkit!

Powerpointpresentatie over duurzaam beleggen (VBDO)

In deze Powerpointpresentatie legt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de belangrijkste zaken uit die te maken hebben met duurzaam beleggen. Aan het einde van de presentatie vindt u de contactinformatie van de VBDO. Zij zijn graag bereid u verder te helpen bij vragen rond het duurzaam beleggen van kerkelijke gelden. De presentatie vindt u hier.

Powerpointpresentatie over zonnepanelen

De Westerkerk in Bunschoten liet, na het succes van de eerste 28 zonnepanelen, nóg 72 zonnepanelen plaatsen. In deze Powerpointpresentatie, vertoond op de GroeneKerkendag 2015, wordt het doorlopen proces getoond, en wordt ingegaan op de opbrengst en besparing die de zonnepanelen opleveren. GroeneKerkendag2015- Zonnepanelen Westerkerk Bunschoten

Duurzame kerkverwarming

De werkgroep Kerk en Energie heeft in de loop der jaren zo’n zestig kerkgebouwen in Nederland doorgemeten op temperatuur, luchtvochtigheid en energieverbruik. Men lette daarbij op het gebruik van de kerk, de grootte en in welke periode de kerk werd gebouwd. Kerken ontvingen een individuele rapportage om inzicht te krijgen waar en op welk moment zich problemen met hun verwarming voordeden en waar mogelijkheden lagen om te kunnen besparen. Soms liepen die besparingen op tot zo’n 40 á 50%.

Al deze praktijkgegevens zijn nu in één boek bij elkaar gebracht: Duurzame kerkverwarming. Het boek laat zien hoeveel energie het kost om een kerkgebouw te verwarmen. Dit kan kerken, maar zeker ook diaconieën aan het denken zetten, omdat besparing op energie mogelijk ook meer ruimte geeft voor diaconale inzet. Voor energiebesparing in kerkgebouwen is kennis nodig en die is in dit boek in ruime mate voorhanden.

Duurzame kerkverwarming kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar de heer D. Ketel, e-mail[email protected]. U ontvangt het boekje dan tegen betaling van 13,50 (incl. verzendkosten)

Naar boven