image description image description image description image description

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon gaan!

Van 30 september tot 11 oktober 2021 liep de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gingen vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november 2021. Onderweg vroegen ze aandacht voor het klimaat. Verschillende klimaatpelgrims schreven dagverslagen en verhalen over de klimaatpelgrimstocht.

Lees alle verhalen van onze pelgrimsjournalisten

De pelgrimstocht werd in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

Waarom een pelgrimstocht?
Met deze pelgrimstocht wilden wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Samen met de organisatoren GroeneKerken en Vastenactie, zorgden plaatselijke kerken voor (eenvoudig) onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.

We organiseerden deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven de handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben. We riepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo wilden we dat de klimaatpelgrimstocht bijdroeg aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping.

We deden dit als kerken samen. En daar zit kracht in. We zien als GroeneKerken en Vastenactie dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit overheden.

Meedoen
Kerken, andere groepen en personen konden zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo gaven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Dit konden ze doen:

  • Een etappe meelopen met de pelgrims. Per dag konden er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
  • De klimaatpetitie ondertekenen. De pelgrims namen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Mensen konden deze petitie zelf ondertekenen of namens hun kerk.
  • Op 10 oktober konden mensen meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Deze organiseerden GroeneKerken en Vastenactie samen met Cordaid en Milieudefensie. Bij deze etappe konden er maximaal 300 personen deelnemen.

Lees de klimaatbrief     Meer over de klimaatmars

 

Wat was de route?
30 september: Enschede – Borne (15 km)
1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)


Pelgrimsjournalisten doen verslag

Verschillende pelgrims liepen voor Vastenactie en GroeneKerken mee met de tocht en deden verslag. Deze verslagen, met foto’s, verschenen op de websites van de twee organisaties en via de social media. Iedereen mag gebruik maken van deze verslagen in kranten of op websites.

Lees alle verhalen van onze pelgrimsjournalisten

Dit is een initiatief van:

Groenekerken

Vastenactie

 

 

 

 

 

De Klimaatmars op 10 oktober is een samenwerking met: