Klimaatpelgrimstocht dag #11 – 10 oktober: Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp
Verslag en foto’s door Dick Vos

Meer zien van de pelgrims? Volg ons op Facebook en Twitter. Verspreid deze blog en onze berichten in jouw kerk of netwerk. 

 

Ruim 100.000 steunbetuigingen

Zo’n 150 klimaatlopers nemen deel aan de grote klimaatmars op zondag 10 oktober van Gaasperdam naar Hoofddorp. Aan het eind van de dag blijkt de klimaatpetitie van de Nederlandse kerken door ruim 100.000 mensen ondertekend te zijn.

Samen pelgrimeren zorgt voor een hechte band. Een paar pelgrims nemen afscheid vandaag en na het ontbijt worden ze toegezongen: ‘Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand’ – de Irish Blessing van St Patrick.

Rond negen uur maken de pelgrims zich op voor de grote klimaatmars die vandaag plaatsvindt. In twee groepen wordt er gelopen vanuit Amsterdam-Zuidoost, in Ouderkerk sluiten er nog twee groepen aan. Inclusief de internationale groep zijn er vandaag zo’n 150 deelnemers.

Op het plein voor kerkgebouw De Drie Stromen in Amsterdam-Zuidoost, Gaasperdam, bidt dominee Justine Aalders voor een goede tocht en voor het behoud van de schepping voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat de oproep van de pelgrims een voorbeeld mag zijn. God met jullie, zegent ze de deelnemers. We zingen ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ (Liedboek 416), maar dan in vertaling:  God be with you till we meet again. De torenklok wordt geluid en de etappe richting Hoofddorp begint.

 

Jullie doel, ons doel

Het is nog nevelig wanneer de tocht langs de Ouderkerkerplas richting Ouderkerk aan de Amstel gaat. Door een sprookjesachtige wereld lopen we, slechts het voortdurende geruis van het doorgaande verkeer in de verte verraadt dat we vlak onder Amsterdam lopen.

In Ouderkerk loopt een aantal pelgrims dwars door de Amstelkerk voor daar de koffie wordt genoten. De kerkdienst is net afgelopen en de kerkgangers begroeten ons enthousiast. Vlak voor het vertrek houdt burgemeester Joyce Langenacker ons staande. Dat het voor de internationale pelgrims dag 57 van de pelgrimage is, maakt indruk op haar. Ze wenst de pelgrims een goed vervolg van de reis en succes in Glasgow: dat júllie doel óns doel mag worden. Snel verstedelijkt de omgeving na Ouderkerk. Drukke straten moeten gepasseerd en bij tijd en wijle is het even wachten tot de laatsten overgestoken zijn.

 

Revitaliseren

In het Amsterdamse Bos, middenin het zogeheten Japanse Park, verzorgt Cordaid een meditatief moment. Medewerkers van deze organisatie voor ontwikkelingssamenwerking vertellen over een project in Burkina Faso, waar vooral vrouwen geleerd wordt niet alleen hout te kappen ten behoeve van het koken, maar ook bomen te planten. Ecologisch verantwoord wordt hen geleerd de natuurlijke bronnen te revitaliseren. Even verderop kan de lunch gebruikt worden bij de Amstelveense IJsvereniging. Wacht vooral niet allemaal tot de laatste minuten voor je naar de wc gaat, wordt ons te verstaan gegeven – er zijn er namelijk maar twee…

 

Save the earth, save the people

Het vervolg gaat via Schiphol-Oost, Schiphol-Rijk en Rozenburg. Vlak voor de A4 gepasseerd wordt, aan het begin van Kaagbaan, staan vertegenwoordigers van Milieudefensie en de Interreligieuze Kerk & Geloofgroep klaar. Terwijl hen af en toe de mond wordt gesnoerd door de herrie van voorbijrazend verkeer of landende vliegtuigen benadrukken vertegenwoordigers van protestantisme, islam, hindoeïsme, jodendom, boeddhisme en rooms-katholicisme het belang van klimaatgerechtigheid vanuit hun eigen achtergrond. Pakkend is de joodse bijdrage. Drie mensen zitten in een bootje. Eén van hen boort er een gat in. Wanneer de anderen protesteren, is het antwoord: ik boor het gat toch niet aan jullie kant? Het gaat over de overmatige consumptie van een deel van de wereld, die de rest meesleept naar de ondergang. Het is hetzelfde thema als Maaike Wigboldus van GroeneKerken later aansnijdt. Bangladesh verzuipt door de broeikasgassen die elders overmatig de lucht in gaan en de zeespiegel doen stijgen.

De teksten van de Kerk & Geloofgroep worden omlijst door zang: Save the earth, save the people. Tot na de A4 blijven de pelgrims de pakkende melodie neuriën.

 

De Schepper blij maken

In de Bijbelse Beeldentuin achter de rooms-katholieke Joannes de Doperkerk in Hoofddorp worden de pelgrims ontvangen met djembé-geluid. Alle groepen moeten binnen zijn voor het besluit van de dag.

Hella van der Wijst, ambassadrice van de klimaatpelgrimstocht constateert dat deze pelgrimage toch wat anders is dan veel andere. Gewoonlijk telt vooral het op weg zijn, in dit geval is het uiteindelijke doel van de tocht ook heel belangrijk: de klimaattop in Glasgow.

Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, is één van de sprekers. Hij bidt het Zonnelied van Franciscus voor, en benadrukt dat niet alleen mannen en vrouwen broeders en zusters van elkaar zijn. Alle elementen van de schepping zijn broeders en zusters: broeder zon, zuster maan, broeder vuur, zuster water. ‘Als we meer zouden uitgaan van een christelijk heelheidsdenken, een christelijk holisme, dan zouden we veel zorgvuldiger en voorzichtiger omgaan met de werkelijkheid die ons omringt.’ Bij het hervormen van de wereld, de energietransitie die nodig is, is veerkracht nodig. Wellicht dat religie de wereld kan leren wat dat inhoudt. Zeker ook bij tegenslagen en teleurstellingen. Juist gelovigen weten waar ze kracht aan kunnen ontlenen om met tegenslagen om te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten.

René de Reuver, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk, roept de opdracht uit Genesis 2 in herinnering. ‘Dat bewerken, ja, dat doen we wel. Aan het bewaren van de schepping moeten we echt wat meer gaan doen.’ Vergelijk de aarde met een cadeau dat we gekregen hebben uit Gods hand. ‘Wat is het mooiste dat je met een cadeau kunt doen? Datgene wat de gever blij maakt!’

 

De petitie

Hoe is het gegaan de klimaatpetitie? Hella van der Wijst houdt de spanning erin, maar uiteindelijk wordt het resultaat bekendgemaakt. De Korte en De Reuver overhandigen de kaart met daarop het aantal handtekeningen dat de afgelopen week verzameld is aan Johan van Weveren, de Nederlandse pelgrim. In totaal hebben 2.100 individuen de klimaatpetitie ondertekend en 70 kerken. Valt dat tegen? De 70 kerken hebben samen zo’n 100.000 leden en de pelgrims gaan dus met ruim 100.000 steunbetuigingen mee naar Glasgow. Johan roept de organisatoren van de pelgrimsgroepen uit Duitsland en Zweden erbij op het podium. In dit resultaat delen ook zij. Hij brengt het lied dat de stadsdichter van Apeldoorn schreef nog eens ten gehore.

Aarnoud van der Deijl, protestants predikant in Hoofddorp, zegent de aanwezigen met een Scottish Blessing. Pelgrim Lydia van Maurik, die deelnam aan het Nederlandse deel van de tocht, zingt de Irish Blessing van St. Patrick tot besluit.

Op dag #12 (11-10) lopen de pelgrims van Hoofddorp naar IJmuiden.

De klimaatpelgrimstocht is een initiatief van:

Groenekerken

Vastenactie