Klimaatpelgrimstocht dag #1 – 30 september: Gronau – Borne
Verslag en foto’s door Dick Vos

Meer zien van de pelgrims? Volg ons op Facebook en Twitter. Verspreid deze blog en onze berichten in jouw kerk of netwerk. 

 

Dertig klimaatpelgrims startten op 30 september hun tocht door Nederland. Bij de klimaattop in Glasgow zullen ze vragen om een rechtvaardig klimaatbeleid. Onderweg willen ze zoveel mogelijk mensen mobiliseren om deze smeekbede te ondersteunen.

Klimaatpelgrimstocht Even na half tien staat de groep klimaatpelgrims bij Glanerbrug aan de Nederlandse grens. De uitgeleide door een school in Gronau was kort geweest, maar indrukwekkend. Jean Mutombo, Duits predikant afkomstig uit Congo, krijgt tranen in zijn ogen als hij erover vertelt. “Ze zijn speciaal voor ons extra vroeg naar school gekomen, ze droegen borden met ‘Er is geen planeet B’, we kregen een boekwerk vol teksten en tekeningen met klimaatwensen overhandigd en ze zijn nog een paar
kilometer met ons meegelopen.” Hij is ervan overtuigd dat de kinderen deze dag nooit zullen vergeten. “Juist voor hen van wie de toekomst is, lopen we hier. Heel actief vragen we aandacht voor klimaatgerechtigheid en willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om de politiek ervan te overtuigen dat verdere opwarming van de aarde voorkomen moet worden.”
Dit is voor veel van de pelgrims de reden om deel te nemen aan de tocht die half augustus begon in Zielona Góra, westelijk Polen. Na een tocht van 1450 kilometer in 77 etappes, door Duitsland en Nederland, is Glasgow in Schotland het eindpunt. Daar wordt vanaf 1 november de 26ste ‘Conference of Parties’ (COP) van de Verenigde Naties gehouden. Een klimaattop die beslissend zal zijn voor de toekomst van de aarde.

Naar het beloofde land
Klimaatpelgrimstocht - pelgrimsliedKLimaatpelgrimstocht - petitieIn de Hervormde Kerk van Glanerbrug staat hete koffie klaar. Voor ze verder trekken, vormen de pelgrims een kring. Als dank en bede zingen ze in het Duits de ‘Irish Blessing’ van St. Patrick: dat de straat ons samenbrengt en de zon je gezicht verwarmt. En tot wij elkaar weer zien, dat God je vasthoudt in zijn hand. Het is een ritueel dat steeds plaatsvindt wanneer afscheid genomen wordt.
In het centrum van Enschede staat in De Wonne, een leefgemeenschap die staat voor duurzaamheid en zorg voor de naaste, een uitgebreide lunch klaar. De ontvangst in Nederland is hartverwarmend, geven de pelgrims aan. Voor er gegeten wordt, overhandigen de pelgrims symbolisch de klimaatpetitie aan vertegenwoordigers van de organisaties Groene Kerken en Vastenactie. Namens de kerken regelen die in Nederland de faciliteiten voor de pelgrims. Op 10 oktober, vlak voor ze in IJmuiden de boot naar Engeland nemen, krijgen ze de kaart terug. Het aantal Nederlanders dat de klimaatpetitie ondertekend heeft via de website van Groene Kerken, zal er dan op aangegeven zijn. Als dringende oproep aan de regeringsleiders om zich in te zetten voor een duurzame toekomst en een rechtvaardig klimaatbeleid zal de kaart meegaan naar Glasgow.
Wanneer het tijd is om te vertrekken, doen vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken de pelgrims uitgeleide en zegenen ze. “Het volk Israël trok weg uit een gebroken wereld op zoek naar het beloofde land. Laten ook wij zo streven naar een wereld zoals in den beginne bedoeld, een toekomst waarin alle generaties tot hun recht kunnen komen – stap voor stap, hand in hand. Ga in vrede. De vrede van de heer zal je dragen – jou en zijn schepping. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Ubi caritas wordt gezongen – waar liefde is, daar is God.

1000 kilometer afgelegd
Aan de rand van Enschede legt Gertjan Koster uit dat de Universiteit Twente zich onder meer bezighoudt met gegevens die betrekking hebben op het klimaat. Als wetenschapper houdt hij zich aan de feiten en het is hem duidelijk dat er veel verandert momenteel. Hij weet zich daarom geroepen in gesprek te gaan met mensen die de ernst van de klimaatveranderingen ontkennen.
Op een bospad even buiten Hengelo een bijzonder moment. Eén van de pelgrims constateert dat er sinds de start van de tocht nu precies 1000 kilometer gelopen is. Nog 450 te gaan…
Aan de grens van Borne, aan het eind van de etappe, staan voorgangers van verschillende kerken. “We hebben de hele oecumene erbij betrokken hier”, vertelt dominee Johan Meijer. De aanblik van de stoet in de verte had hem ontroerd. “Het was wat abstract. Op dat moment besefte ik hoe echt en hoe super dit is.” Wie dat wil, kan gaan douchen bij mensen uit de buurt. Wie vuile was heeft, kan die inleveren. Morgenochtend zal het fris en droog zijn. Een aantal pelgrims duikt de Oude Kerk in. Daar klinkt stemmige kerkmuziek en de Paaskaars brandt. Onder het ‘Veni creator spiritus’ worden kaarsjes aangestoken.

Op dag #2 (1-10) lopen de pelgrims van Borne naar Goor.

 

De klimaatpelgrimstocht is een initiatief van:

Groenekerken

Vastenactie