Ruim 35.000 mensen kwamen zaterdag 10 maart naar Amsterdam voor de klimaatmars. Samen drongen ze aan op een doortastend klimaatbeleid van het kabinet. De kerken in Nederland werden vertegenwoordigd door ten minste 110 verschillende kerken die zich aanmeldden via de GroeneKerkenactie en scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk die het woord kreeg bij de opening van de mars op de Dam.

Projectleider van de GroeneKerkenactie Hanna van der Horst: ‘Ondanks het koude en natte weer was het hartverwarmend om te zien hoe christenen uit allerlei denominaties elkaar vinden in de overtuiging dat zorg voor de schepping voluit onderdeel is van ons geloof. Wat me raakte was het diepe besef onder de deelnemers dat het nu de echt de hoogste tijd is om stappen te zetten. Die urgentie zag je duidelijk terug in de leuzen op de spandoeken van jong en oud. Ik hoop dat kerken ook de komende tijd laten zien dat zij inspirator en medetrekker kunnen zijn wanneer het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen.’

In de voorbereidingen van de kerkelijke deelname aan de klimaatmars trokken de GroeneKerkenactie (van Tear en Kerk in Actie), Micha Nederland, MissieNederland, A Rocha en Protestantse Kerk in Nederland samen op.

Openingsdienst klimaatmars
Vooraf aan de klimaatmars was er een oecumenisch gebedsmoment in de Dominicuskerk in de Spuistraat. Met 800 bezoekers zat de kerk afgeladen vol. De dienst werd verzorgd door Eva Martens van de Dominicuskerk, bisschop Hendriks van de Rooms-Katholieke Kerk,  Jan Wolsheimer van MissieNederland, scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk. ‘Het was bijzonder om de verbroedering onder alle denominaties te zien. Ik vind het heel bijzonder dat zoveel kerken in beweging komen en hun stem laten horen’, aldus Hanna van der Horst.

Kerk in de samenleving
Scriba ds. René de Reuver sprak een gebed om Gods zegen uit in de dienst. Volgens hem wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving, en dus ook op de klimaatmars. ‘Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving.”

Klimaatlied
Na afloop van de mars was er nog een gezamenlijk avondgebed in de Noorderkerk. Daar werd onder andere het lied gezongen dat Andre Troost speciaal voor deze dag maakte. ‘De aarde is vervuild, veroordeeld tot de dood, de schepping schreeuwt, zij huilt, zij kreunt in barensnood.’

Iedereen schuldig aan klimaatverandering
Martine Vonk benadrukte in een column dat iedereen schuldig is aan klimaatverandering. Ook de kerk heeft gefaald in het goed beheren van de Schepping. ‘Ook ons gedrag draagt bij aan te grote uitstoot van broeikasgassen’, zegt ze. Er is volgens haar bekering nodig van het niet willen weten en van de soms stiekeme gedachte: na ons de zondvloed. Het heeft volgens haar zin om wat te doen. ‘God zag na de Schepping dat het goed was en Hij laat niet los wat Hij begonnen is’, zegt ze. ‘Aan ons om dit handen en voeten te geven. Leef het evangelie.’

Meer doen?