Kinderen en GroeneKerken in de Groene hoofdstad Oslo

Posted on 01/11/18

GroeneKerkenactie heeft een Europees netwerk! Hierdoor ontvingen we via de ECEN-conferentie in Katowice jongstleden, een uitnodiging om vier kinderen en 1 volwassene af te vaardigen naar een Europese conferentie van 5-9 augustus in Oslo.

Meer weten? Download dit aanmeldingsformulier en deze flyer.

Groene Kerken organiseert de reis niet maar we blijven graag op de hoogte als u gaat! Want dan kunnen we mogelijk verslag doen van de belevenissen! Mail ons dan op [email protected]

Back to news