GROENE KERK

Adventskerk Zwolle (Zuid)

contact deze kerk

De Adventskerk-gemeente in Zwolle-Zuid is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De Adventskerk is in september 1982 in gebruik genomen. Vanaf 1985 hielden Hervormden en Gereformeerden samen hun diensten.  Het ‘Samen-op-weg’ proces werd op 1 oktober 1987 afgerond.
Sinds 1 mei 2005 is de wijkgemeente gefuseerd tot protestantse wijkgemeente. De Adventskerk is ondergebracht in wijkcentrum SIO.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Gemeenteleden bekend maken met het begrip ‘duurzaamheid’
 • Tijdens de Dienstenveiling is een kraampje ingericht met biologische producten (groenten uit eigen tuin van kerkleden en producten van Gooody Foods) en voorlichting
 • In een zondagse dienst is aandacht besteed aan het thema duurzaamheid met als thema voedsel
 • Er wordt actief meegewerkt in de provinciale “Initiatiefgroep Duurzaamheid Overijssel”, hierin werken Overijsselse (wijk)kerken en andere organisaties samen aan de verwezenlijking van het uiteindelijke doel alle kerken in Overijssel te laten deelnemen aan de “GroeneKerkenactie”
 • Er is maandelijks een voorlichtingsstand over zorg voor de schepping
 • Verder is er op een vesper in de Lijdenstijd- een “duurzame maaltijd” gehouden
 • Elke zondagsdienst een ‘groene tip’ op de beamer, bijvoorbeeld : “Draai geen halfvolle wasmachine” of “Fietsen naar de kerk is niet alleen maar gezond”, enz.
 • De leden van de werkgroep hebben gesproken met de Jeugdraad over de vraag hoe de jeugd meer bij het duurzaamheid vraagstuk betrokken kan raken
 • Het “duurzaamheidsdebat” is bezocht
 • Ook heeft de werkgroep een onderzoek gedaan naar een mogelijke deelname van de Adventskerk (en andere Zwolse kerken) aan de “GroeneKerkenactie”
 • Tijdens het koffiedrinken na dienst zijn er regelmatig gesprekken gevoerd over het bevorderen van duurzaamheid

Commitment

 • Bezoeken van bijeenkomsten (landelijk en regionaal) voortkomend uit de GroeneKerkenactie
 • Komen tot een Overijsselse “GroeneKerkendag”
 • Leerhuisavond of informatieavond organiseren met als thema: een lineaire of een circulaire samenleving in samenwerking met Vorming & Toerusting
 • Elke 1e zondag van de maand een voorlichtingsstand naast de stand van de Wereldwinkel; verkoop van duurzame producten als LED-lampen, enz.
 • In de 40-dagentijd een sobere ‘wereldmaaltijd’ organiseren met voorlichting over duurzaamheid
 • Duurzaamheidsfietstocht
 • Overleg met SIO (verhuurder kerkgebouw) over  energiegebruik verminderen
 • Papierwinkel van de kerkinformatiebladen proberen te verkleinen door meer digitale post
 • Energiebesparing: vervangen van gloeilampen door spaar- of ledlampen, onderzoek naar energiezuinige verwarmingsketel, onderzoek naar isolatie van de kerk
 • Opwekken van duurzame energie door plaatsing van zonnepanelen
 • Bevorderen van gebruik van fiets en openbaar vervoer
 • Inkoopbeleid van de kerk tegen het licht houden
 • Houden van een Scheppingszondag en een warme truien dag
 • Onderzoeken of we een Micha-cursus kunnen houden
 • Houden van maaltijden met streekproducten en of ‘eerlijke producten’
 • Deelnemen aan acties om de buurt schoon te houden

Contact met Adventskerk Zwolle (Zuid)

Adres:
Talmaplein 2
8014 AR Zwolle
stuur ons een mail