GROENE KERK

Protestantse Gemeente Zutphen

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.

Dit jaar, 2019, vieren we ons 5 jarige jubileum als Groene Kerk. We zijn dankbaar dat we al heel wat zaken hebben kunnen realiseren. We vieren het jubileum met een prachtig muziekstuk dat wordt gecomponeerd door gemeenteleden.

Doel voor de toekomst blijft bewustwording, alert aanwezig blijven bij de ontwikkelingen in kerk en gemeente en onze plaats in de gemeenschap van Zutphen meer in nemen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • We hebben een ‘groene werkgroep’ opgezet.
 • In de zomer van 2014 hielden we een wedstrijd pompoenkweken. De pompoenen waren bestemd voor de voedselbank.
 • We hebben op 7 september 2014 een groene startzondag georganiseerd met zwerfvuilactie in de stad, adoptie van openbare plantsoentjes en zaaien van zaadjes (guerillagardening).
 • In de laatste maanden van 2014 heeft de ‘groene werkgroep’ bekeken hoe de verduurzaming van de kerk (gebouw en gemeente) verder vorm kan krijgen. Er werd een nulmeting gedaan en aan de hand van de uitkomsten zijn een paar concrete, ‘duurzame’ stappen voorbereid, zoals het vinden van een duurzame energiebron voor de kerk.
 • In mei 2015 hebben we een diaken aangesteld met de speciale taak duurzaamheid. Zo is de duurzaamheid als taak ingebed in de kerkelijke structuur.De opdracht van deze diaken is als volgt omschreven:

  “de gemeente bewust maken en stimuleren op het gebied van duurzaamheid, het doen van voorstellen tot bevordering van de duurzaamheid van de gemeente en de gemeenteleden persoonlijk. Bij het uitvoeren van die taak betrekt ze gemeenteleden, de acties worden uitgevoerd onder de paraplu van de Diakonie. Indien mogelijk wordt er samenwerking gezocht met duurzame initiatieven in stad en regio”

 • Er is een definitie voor duurzaamheid geformuleerd, opgenomen in het kerkelijk beleidsplan, die wij onder andere hanteren bij het maken van onze kerkelijke beslissingen.
  Duurzaamheid

  De Aarde is van God en wij mogen haar als rentmeesters beheren en gebruiken

  in verantwoordelijkheid tegenover de Schepper en onze medeschepselen.

  Vertaald in de volgende kernwaarden

  • Betrouwbaarheid : klopt de ontvangen en verstrekte informatie, is er een keurmerk
  • Eerlijkheid: een goede balans tussen geven en nemen, openheid in besluitname, communicatie en duidelijke richtlijnen
  • Rechtvaardigheid: Trouw zijn aan je keuzes, een balans tussen prijs kwaliteit die reëel is, wat kost iets nou werkelijk en wat is het je waard?
  • Rentmeesterschap: niet uitbuiten of verkwanselen maar in optima forma houden
  • Verbondenheid: met aarde en zuivere lucht, jezelf en elkaar. De pluriforme samenleving.
  • Verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen dragen in relatie tot de ander. Waarbij je met respect naar elkaar optreed.
  • Als barmhartige Samaritaan niet uit de weg gaan wat op je pad komt

We serveren duurzame en fairtrade koffie en thee, limonade en koekjes en schakelen over op duurzame schoonmaakmiddelen. Ook voor de maaltijd van de Heer gebruiken we biologische wijn en biologisch brood.

We onderhouden de perkjes rond de Walburgiskerk en recent is gestart met de aanpak van de tuin rond de Wijngaard.

We hebben de ecologische voetafdruk bepaald van onze gemeenschap en ook onze gemeenteleden geïnformeerd over de mogelijkheden en afdrukbeperkende maatregelen die zij kunnen gebruiken.
We hebben een warmte terugwin installatie in de verbouwde Wijngaard gerealiseerd.

Aan de hand van Ecocolumns in het kerkblad “Kerkzin” worden actuele thema’s belicht op het terrein van de duurzaamheid. We hebben daarnaast in de afgelopen 5 jaar diverse groene themaweken op het gebied van de duurzaamheid georganiseerd. Waaronder het minimoestuin project, oogstmarkten en opruimacties. We hebben genoten van de workshop “God in de Supermarkt” en we hebben overgeschoten groente geoogst (van biotuinders) voor de voedselbank.

Dit jaar vieren we ons 5 jarige jubileum als Groene Kerk. We zijn dankbaar dat we al heel wat zaken hebben kunnen realiseren. We vieren het jubileum met een prachtig muziekstuk dat wordt gecomponeerd door gemeenteleden.

Doel voor de toekomst blijft bewustwording, alert aanwezig blijven bij de ontwikkelingen in kerk en gemeente en onze plaats in de gemeenschap van Zutphen meer in nemen.

Bent u geïnteresseerd in de methode van de ecologische voetafdruk of de diverse materialen rond de themaweken die we hebben gehouden, neemt u dan contact op met ons. Contactpersoon voor de groene kerk in Zutphen is Willemien Erbrink, de diaken duurzaamheid U kunt haar bereiken via duurzaam@pknzutphen.nl.

Commitment

 • In het kerkblad verschijnt maandelijks een column die ons aan het denken houdt over goed rentmeesterschap.
 • We gebruiken fairtradeproducten en hopen een Fairtadekerk te worden.

Contact met Protestantse Gemeente Zutphen

Adres:
Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3
7201 DM Zutphen

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3
7204 AB Zutphen
stuur ons een mail