GROENE KERK

Protestantse Gemeente Zutphen

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • We hebben een ‘groene werkgroep’ opgezet.
  • In de zomer van 2014 hielden we een wedstrijd pompoenkweken. De pompoenen waren bestemd voor de voedselbank.
  • We hebben op 7 september 2014 een groene startzondag georganiseerd met zwerfvuilactie in de stad, adoptie van openbare plantsoentjes en zaaien van zaadjes (guerillagardening).
  • In de laatste maanden van 2014 heeft de ‘groene werkgroep’ bekeken hoe de verduurzaming van de kerk (gebouw en gemeente) verder vorm kan krijgen. Er werd een nulmeting gedaan en aan de hand van de uitkomsten zijn een paar concrete, ‘duurzame’ stappen voorbereid, zoals het vinden van een duurzame energiebron voor de kerk.
  • Er is een diaken duurzaamheid aangesteld om het streven naar goed rentmeesterschap van de aarde te bergen in ons bestuurlijke apparaat.

 

 

Commitment

  • In het kerkblad verschijnt maandelijks een column die ons aan het denken houdt over goed rentmeesterschap.
  • We gebruiken fairtradeproducten en hopen een Fairtadekerk te worden.

 

Contact met Protestantse Gemeente Zutphen

Adres:
Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3
7201 DM Zutphen

De Wijngaard
Wilhelminalaan 3
7204 AB Zutphen
stuur ons een mail