GROENE KERK

Parochie Sint Maarten Woudenberg

contact deze kerk

Een parochiaan verzamelde enkele mensen om zich heen om mee te doen met een actie om zonnepanelen op het dak van de kerk te plaatsen. Die groep kwam begin september 2015 bij elkaar. Dat was een goed gesprek en de groep wilde verder kijken dan het plaatsen van zonnepanelen. Zo ontstond heel spontaan de Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk. In november werd een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld en vervolgens goedgekeurd door de locatieraad. Op de Catharinadag (zondag 22 november) werd een presentatie gegeven over de ambitie om Groene Kerk te worden. Dat werd positief ontvangen. Ook heeft de groep samenwerking gezocht binnen de parochie Sint Maarten met  locaties in Doorn, Driebergen, Leersum/Amerongen, Maarn en Zeist. Ook dat is positief ontvangen en op 25 november 2015 heeft de groep zich gepresenteerd bij het parochiebestuur. Zo ontstond ook de werkgroep Duurzaam geloven Sint Maarten. Deze laatste groep verzorgt de presentatie ‘Op weg naar Groene kerken in de Sint Maarten parochie, steeds na de kerkdienst op zondagochtend op de diverse locaties. Na de presentatie werd de QuickScan Duurzaamheid (in een bewerkte versie) uitgereikt en die kon na invulling worden teruggestuurd.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • We hebben de Quick Scan duurzaamheid uitgezet naar 22 werkgroepen in onze eigen geloofsgemeenschap. Dit helpt ook om mensen erbij te betrekken.
 • Lampen zijn vervangen door spaar- of ledlampen en we hebben dubbele beglazing aangebracht
 • We zijn overgestapt naar een groene energieleverancier.
 • We schenken Fairtrade koffie en thee en we maken schoon met biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen.
 • Scheiden van afval in restafval, papier, glas,  plastic, sappakken, GFT, KCA en  we halen oud  papier op bij onze parochianen.
 • In oktober vorige jaar is de werkgroep Duurzaamheid begonnen om in elke viering via een voorbede aandacht te besteden aan duurzaamheid. Deze ‘duurzaamheidsvoorbede’ is te vinden op de website van de Sint Maartenparochie
 • In het liturgieboekje hebben we afgesproken dat in het boekje ook elke keer een duurzaamheidstekst wordt opgenomen. Door de combinatie ‘voorbede en stukje tekst over duurzaamheid’ is er voortdurend in de vieringen aandacht voor dit onderwerp.
 • De zonnepanelen op het dak van de groene H. Catharinakerk te Woudenberg zijn op 18 augustus 2017 geplaatst. Ze werken heel goed.
 • Op zondag 15 oktober 2017 worden na de viering de panelen feestelijk in gebruik genomen onder genot van een hapje en een drankje.

Commitment

 • Themaviering over duurzaamheid in het najaar
 • Bij elke viering aandacht voor duurzaamheid met een korte inspirerende tekst of overweging voorbede
 • De thermostaat verplaatsen
 • Met de keukengroep kijken welke duurzame inkopen we dit jaar doen
 • Regionaal kijken met de St Andrieskerk of er wat te winnen valt door gezamenlijk inkoop van duurzame koffie, thee, etc.

Contact met Parochie Sint Maarten Woudenberg

Adres:
Willem de Zwijgerlaan 38
3931 KS Woudenberg

stuur ons een mail