GROENE KERK

Den Haag-West

contact deze kerk

De protestantse wijkgemeente Den Haag-West is onderdeel van de PKN in Den Haag. In onze wijkgemeente is veel te beleven. De wijkgemeente heeft 3 locaties:

 • Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A

 • Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156

 • Buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30

Naast de zondagse kerkdiensten zijn er allerlei activiteiten in en rond onze gebouwen. Belangrijke thema’s daarbij zijn muziek, ontmoeting, verdieping, inspiratie en cultuur. Via buurt-en-kerkhuis Bethel willen we er, samen met Stek, zijn voor de stad en de buurt. Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel wordt nog wel gebruikt voor vieringen van verschillende geloofsgemeenschappen.

 

 

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • Wij hebben in maart een ‘groene dienst’ gehouden
 • In april is er een werkgroep GDK (Groene en duurzame kerk) opgericht en hiermee hebben wij één keer vergaderd
 • Begonnen met een inventariserende nulmeting
 • Ook voordat we ons aanmeldden als Groene kerk vonden er al groene en duurzame dingen plaats. Een greep uit de activiteiten:
 • Meewegen van energie en duurzaamheid in (ver)bouwmaatregelen;
 • Beplanten van boomspiegels rond de kerk;
 • Uitgiftepunt bij actie “Steenbreek”;
 • Bewuste keuzes door de kosters/beheerders (schoonmaak, afvalscheiding, verlichting);
 • Jaarlijkse bazaar/rommelmarkt;
 • Verkoop van Fair Trade producten na de kerkdienst.

 

 

Commitment

Wij vinden het van groot belang dat het bewustzijn rond het onderwerp groen en duurzaamheid breed wordt ervaren en gedragen in onze gemeente. Het vertalen van ideeën en ambities kan alleen succesvol zijn als de diverse raden, teams, commissies èn gemeenteleden meedenken, meepraten en meedoen. Een groen werkgroepje als ‘hobbyclub’ is niet ons doel.

Veranderen begint met beseffen. Belangrijk deel van onze activiteiten zal bestaan uit het actief verspreiden van kennis over wat je als kerk en als individu kunt doen voor een beter en groener klimaat. Wij willen graag dat onze activiteiten leiden tot duidelijke effecten ten gunste van de toekomstige leefbaarheid van de aarde.

 1. Communicatie Wij stellen ons voor hierover actief te communiceren in de Wijkkrant, waarbij wij denken aan een column, en op de websites, waar we opteren voor een ‘groene pagina’;
 2. Nulmeting Een nulmeting van de 3 gebouwen: Hoe is het nu met onze kerkelijk-ecologische voetafdruk. Met deze nulmeting kunnen we zien waar kansen liggen en voorstellen doen (quick-wins);
 3. Beraden over een grotere plaats van Fair Trade in onze gemeente;
 4. Beraden over hoe duurzaamheid voor alle groepen in de samenleving/gemeente bereikbaar te maken (de-elitariseren). Bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen.
 5. We verkennen welke (maatschappelijke) organisaties ons kunnen helpen en met wie samen op kunnen trekken.
 6. Beraden over activiteiten die we in en voor de gemeente kunnen doen. (kennis- en werkbijkomsten etc.)

 

 

 

Contact met Den Haag-West

Adres:
2e Sweelinckstraat 156
Den Haag 2517 HB
stuur ons een mail