GROENE KERK

Waterstaatskerk PKN Hengelo

contact deze kerk

In de Waterstaatskerk in het hart van Hengelo wil de Protestantse Gemeente (​PKN) een plek zijn van ontmoeting met God en elkaar!

Grondslag en inspiratie liggen in de Bijbelverhalen met daarin het evangelie van Jezus Christus. Wij worden uitgedaagd zijn hoopvolle boodschap te verstaan in onze tijd; in woord en daad en met aandacht, betrokkenheid en liefde voor mens, aarde en samenleving. Zo willen wij voor ieder in de stad een zichtbare, bezielde en uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, vanuit zijn Geest, en verbonden met ieder die uitziet naar zijn toekomst.

Wij kiezen voor de veelkleurigheid van onze gemeente. Dit krijgt gestalte in verschillende vieringen met een eigen ‘toonzetting’ naar vorm en inhoud. Het doet recht aan de grote diversiteit die er binnen én buiten de kerk is aan spiritualiteit, verlangens en behoeftes. We willen als kerkgemeenschap een baken zijn waar mensen met hun (levens-)vragen terechtkunnen. We zien het als uitdaging om in een hectische samenleving aandacht te schenken aan het unieke levensverhaal van ieder mens.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

  • Werkgroep Groene Kerk heeft deel genomen aan de webinars van GroeneKerken
  • Excursie waterzuiveringsinstallatie in Enschede voor bewustwording van de waterproblematiek
  • Sponsoracties (markt, verkoop Izy thermosflessen) t.b.v. financiering kerktuin

Commitment

  • Insectvriendelijke kerktuin aanleggen
  • Programma gebedsdag voor zorg van de schepping

Contact met Waterstaatskerk PKN Hengelo

Adres:
Deldenerstraat 18
7551 AG Hengelo
stuur ons een mail