GROENE KERK

Vredeskerk Nijkerk

contact deze kerk

De Hervormde gemeente Vredeskerk Nijkerk maakt deel uit van de PKN. Wij streven naar openheid en vinden het belangrijk elkaar de ruimte te geven. Zoekend naar antwoorden op de vele vragen van deze tijd. Belijdend in een veelheid van geloofsuitingen, zoals die terug te vinden zijn in de Bijbel, waaruit wij onze inspiratie putten.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

– Wij menen het omgaan met geld (van de kerk) goed te hebben geregeld: ook ‘spaargeld’ wordt effectief ingezet in microkredieten.
– De tuin om de kerk is een prachtige Hof van Lof.
– Er is een aanzet tot het scheiden van afval.
– De overgrote meerderheid van de kerkgangers komt per fiets.

Commitment

– Kijken naar mogelijke energiebesparing van de kerk
– Vooral jongeren bij het project betrekken
– 2 erediensten per jaar rondom het thema duurzaamheid
– bewust inkopen
– afvalscheiden verder uitbouwen

Contact met Vredeskerk Nijkerk

Adres:
Van Reenenpark 23
3862CB Nijkerk
stuur ons een mail