GROENE KERK

Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht

contact deze kerk

De EUG op weg naar een groene kerk, zo heet het beknopte plan van de EUG Oecemenische studentengemeente Utrecht. In 2014 besloot de EUG-raad tot vergroening van de EUG. Deze vergroening is niet alleen de verantwoordelijkheid van de diaconiecommissie. Ze zet het op de agenda en inventariseert eens per jaar de activiteiten en stappen die worden ondernomen. Elke werkgroep is verantwoordelijk voor de eigen keuze en inzet voor duurzaamheid, want alleen als veel werkgroepen en EUG-ers meedoen heeft vergroening een kans.

 

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • Eén graad verlaging temperatuur in kerkruimte is in 2014 ingevoerd
  • Elke zondag “de groene tip van de week” op het informatievel bij de liturgie
  • Op 12 oktober was een viering met als thema “werken der barmhartigheid”
  • De start van het project ‘EUG naar een groene kerk” vond plaats
  • Het mededelingenblad wordt wekelijks gemaild naar geïnteresseerden
  • Het secretariaat is sinds eind 2014 bezig met een nieuwe printer/computer. Duurzaamheid in de aanschaf is een punt van overweging.
  • Met het stedelijke Diaconaal Missionaire Overleg is bij de bespreking van het beleggingsstatuut ingebracht dat het doel van beleggingen niet alleen het behouden van de waarde daarvan is, maar ook het dichterbij brengen van b.v. een groene economie.
  • Overleg (met een voorganger) over een cursus over morele/ethische vragen

Commitment

  •  Op de gemeentedag, 25 mei, wordt een workshop groene kerk georganiseerd
  • De verschillende werkgroepen maken een eigen keuze hoe zij zich inzetten voor duurzaamheid. voor meer informatie kunt u hier het werkplan lezen

Contact met Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht

Adres:
Janskerkhof 26
Utrecht

stuur ons een mail