GROENE KERK

Marekerk De Meern

contact deze kerk

Op initiatief van de diaconie van twee kerken in Leidscherijn is er een werkgroep Groene Kerk opgericht om enerzijds de status Groene Kerk aan te vragen en anderzijds om maatregelen en activiteiten te bevorderen op het gebied van Groen en Fair.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Als kerk wordt er al veel gedaan; we hebben twee keer een Micha cursus verzorgd, er is een Open Eettafel (1 x per maand voor alleengaanden), er wordt met een wisselend aantal gemeenteleden met de Present klusdagen meegedaan, we zamelen in voor de Voedselbank, er zijn leden van de kerk die meedoen met Schuldhulpmaatje, de diaconie is bezig een netwerk op te zetten om statushouders/vluchtelingen te ondersteunen.

Als werkgroep hebben we al advies gegeven aan de werkgroepen die bezig zijn met de komende verbouwingen in beide kerken.

We zijn nu bezig met het organiseren van een Markt Groen en Fair op 13 oktober a.s. om het onder de gemeenteleden bekend te maken dat we Groene Kerk zijn geworden.

Commitment

Voor het kunnen aanvragen van de status Groene Kerk moeten er in het beleidsplan “groene maatregelen” staan. Bij navraag bij GroeneKerkenactie bleek dat het beleidsplan van de diaconie hier al aan voldoet. Ter verduidelijking hieronder een aantal zaken zoals die in de doelstellingen uit het beleidsplan voor deze periode benoemd zijn (een aantal van deze zaken loopt dus al):

• Vorming van een groep vrijwilligers die opgeleid zijn tot Schuldhulpmaatje

• Samenwerken met – en bijdragen aan (diaconale) hulpdiensten zoals Present, Welzaam en Handje Helpen

• Het vormen van een netwerk van vrijwilligers die vluchtelingengezinnen kunnen ondersteunen in wegwijs maken in de woonomgeving en ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal

• Op het gebied van duurzaamheid staat genoemd: duurzaam gedrag in de kerk te bevorderen, doorgaan met het organiseren van Micha cursussen, gebruik van Fair Trade producten in de kerk, duurzame maatregelen stimuleren bij verbouwingen.

• Op het gebied van financieel beleid: overgaan naar een “eerlijke bank” en van het diaconaal vermogen ruimer dan in het verleden doneren aan acute noden in de wereld.

Contact met Marekerk De Meern

Adres:
Zandweg 126
3454 JZ De Meern Vleuten / De Meern
stuur ons een mail