GROENE KERK

Sint Jacobskerk, Protestantse Gemeente Vlissingen

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente Vlissingen is een kerk voor en in de stad. Er is ruimte voor mensen met allerlei achtergronden. Iedereen is welkom. Het is onze roeping om een aantrekkelijke gemeente te zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht. De PGV wil luisteren naar Gods Woord, zoals dat vandaag de dag tot ons komt. Verschillende perspectieven op Gods Woord willen we leren kennen, niet dogmatisch, maar met een ‘open mind’. De PGV wil ingaan op vragen van gemeenteleden, gericht op het persoonlijk leven, de samenleving waarin we leven en op het leven als wereldburger in de 21e eeuw.

De PGV is een missionaire en diaconale kerk, met woord en daad getuigend van het Evangelie, dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid. Wij zien het als onze opdracht om zorg te dragen voor de schepping en ons in te zetten voor een duurzame toekomst. Daarbij zien we ons uitgedaagd om vanuit een monumentaal kerkgebouw een creatieve bijdrage te leveren aan een duurzaam gezond klimaat in Vlissingen.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Op dit moment hebben de aangevinkte thema’s onze speciale aandacht. Nadat er een regionale studiedag in onze kerk was georganiseerd over duurzaamheid zijn we begonnen om te inventariseren welke stappen op het gebied van duurzaamheid in onze kerk gezet zijn. Zo zijn alle lampen vervangen door ledverlichting en is er dubbelglas. Er wordt kritisch gekeken naar het gebruik van schoonmaakmiddelen en er is gezocht naar een energiebesparende wijze van verwarmen door gescheiden verwarmingsinstallaties voor de kleine ruimten.
De kerkenraad heeft een besluit genomen om zich aan te sluiten bij de groene kerkenactie en er is een werkgroep opgericht.

Omdat het vanwege de coronaepidemie niet mogelijk was om ontmoetingsactiviteiten te organiseren heeft de werkgroep zich geprofileerd met een maandelijkse bijdrage in het kerkblad. Daarbij is als eerste voorlichting gegeven over de noodzakelijke energietransitie en de mogelijkheden voor gemeenteleden om thuis energie te besparen. Daarnaast is contact opgenomen met het college van kerkrentmeesters en is gekeken welke mogelijkheden er nog zijn voor onze kerk. Als eerste wordt onderzocht of er dakisolatie aangebracht kan worden. Omdat zonnepanelen op het monumentale gebouw niet mogelijk zijn wordt onderzocht of in de binnenstad een postcoderoos mogelijk is met zonnepanelen op industriële gebouwen.

Commitment

– maandelijkse rubriek in het kerkblad verder inhoud geven
– organisatie thema kerkdienst
– onderzoek dakisolatie kerk
– onderzoek mogelijkheden postcoderoos

Contact met Sint Jacobskerk, Protestantse Gemeente Vlissingen

Adres:
Oude Markt 2
4381ES Vlissingen
stuur ons een mail