GROENE KERK

De Oranjekerk Rotterdam

contact deze kerk

De Oranjekerk is niet alleen een markant punt in het Kleiwegkwartier die door haar spits van ver te herkennen is. De Oranjekerk is ook de plaats waar een actieve gemeenschap van  mensen bij elkaar komt om God én elkaar te ontmoeten.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • We gebruiken in de kerk fairtradeproducten en verkopen die ook na de ’tot-je-diensten’.
 • We organiseren jaarlijks een bazaar en zorgen er zo voor dat tweedehands spullen een ‘nieuw leven’ krijgen.
 • Oud papier gaat in de papierbak en groenafval gaat in de compostbak.
 • Gemeenteleden vormden samen een ’team groen’. Dit team nam het gesprek over duurzaamheid op en voerde gesprekken met de kerkenraad om duurzaamheid op te nemen in het beleid van onze wijkgemeente.
 • Op 9 februari 2014 was er een tot-je-dienst (open bijbelviering) waarbij de gemeente meedacht over de vraag: ‘Hoe zouden we vanuit de Oranjekerk goed voor de Schepping kunnen zorgen?’
 • Op 22 maart 2014 werkten we samen in de tuin en knapten we die zo groen mogelijk op (veel met stekjes en we plantten een appelboom).
 • De Startzondag op 21 september 2014 was van een duurzaam tintje voorzien: we organiseerden een vegetarische kookworkshop en hadden een ‘groene kerken hoek’ ter inspiratie. Ook hebben we deze zondag het bordje ‘Groene Kerk’ opgehangen en de intentie uitgesproken als kerkgemeenschap verder te willen verduurzamen.
 • Op 4 juli 2015 organiseerden we een Tuinwerkdag door gemeenteleden en buurtgenoten.
 • In het najaar van 2015 hadden we onze Groene Strippenkaart-actie: gemeenteleden werden uitgedaagd zoveel mogelijk duurzame acties in de dagelijkse praktijk te doen.
 • In het voorjaar van 2016 waren we actief tijdens de veertigdagentijd. We hebben inspiratiekaarten uitgedeeld en iedere week een kleine actie uitgevoerd: het sturen van kaartjes naar naasten, het eten van fairtradechocolade bij de koffie, en het uitdelen van fairtradetheezakjes en moestuintjes. Ook organiseerden we een warme truienzondag (de verwarming stond twee graden lager en we zamelden kleding en plaids in voor mensen op de vlucht).

Commitment

 • De communicatie gaat steeds meer face-to-face en via het digitale kerkblad.
 • Op verschillende plaatsen gaan we bakken voor oud papier neerzetten (bibliotheek, kindernevendienst, consistorie). In de keuken zullen we het plastic gaan inzamelen voor recycling.
 • We gaan kinderen en jongeren (de generatie van de toekomst) meer betrekken bij het thema duurzaamheid (via kindernevendienst en catechisatie).
 • We gaan inventariseren of het mogelijk is meer energie te besparen, zonder of tegen geringe investeringskosten.

Contact met De Oranjekerk Rotterdam

Adres:
Rozenlaan 20
3051 LS Rotterdam
Nederland
stuur ons een mail