GROENE KERK

Protestantse gemeente Renkum-Heelsum

contact deze kerk

Vanuit onze geloofs-/levensovertuiging heeft de mensheid de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping waarvan wij deel uitmaken. Wij dienen als kerkelijke gemeenschap een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • We gebruiken onder meer verantwoorde thee, koffie, avondmaalswijn en zijn een Fairtradekerk.
  • We zijn overgestapt op groene energie, zijn bezig geweest met isoleren en hebben een stookcurve laten maken waardoor we nu zuiniger omgaan met energie.
  • Voor onze financiële transacties gebruiken we de duurzame ASN bank en we hebben ook geld belegd via Oikocredit.

Commitment

  • We willen op facilitair gebied in onze kerk nog verbeteringen aanbrengen. We zullen duurzamer gaan inkopen en bewust omgaan met verpakkingen en afval. Met onze jeugd- en jongerenclubs gaan we kijken hoe zij kunnen helpen bij het afvalbeleid.
  • De gemeenteleden zullen we voorlichten door maandelijks groene tips op de beamer te laten zien voorafgaand aan de kerkdiensten.

Contact met Protestantse gemeente Renkum-Heelsum

Adres:
Utrechtseweg 93
6871 DP Renkum
stuur ons een mail