GROENE KERK

Gereformeerde Kerk Renkum

contact deze kerk

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum is een kring van mensen waarin het geloof in God centraal staat. Vanuit dat geloof willen we:

 • zoeken naar Gods weg in deze tijd
 • elkaar en anderen aansporen Jezus na te volgen…
 • …en zo waar nodig actief en dienstbaar te zijn
 • ons laten inspireren door de Heilige Geest die ons leven vernieuwt
 • een ieder, oud en jong, man, vrouw een volwaardige plaats geven
 • open zijn naar de andere kerkgemeenschappen in onze dorpen

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • We gebruiken onder meer verantwoorde thee, koffie, avondmaalswijn en zijn een Fairtradekerk.
 • We zijn overgestapt op groene energie, zijn bezig geweest met isoleren en hebben een stookcurve laten maken waardoor we nu zuiniger omgaan met energie.
 • Voor onze financiële transacties gebruiken we de duurzame ASN bank en we hebben ook geld belegd via Oikocredit.

Commitment

 • We willen op facilitair gebied in onze kerk nog verbeteringen aanbrengen. We zullen duurzamer gaan inkopen en bewust omgaan met verpakkingen en afval. Met onze jeugd- en jongerenclubs gaan we kijken hoe zij kunnen helpen bij het afvalbeleid.
 • De gemeenteleden zullen we voorlichten door maandelijks groene tips op de beamer te laten zien voorafgaand aan de kerkdiensten.

Contact met Gereformeerde Kerk Renkum

Adres:
Utrechtseweg 93
6871 DP Renkum
Nederland
stuur ons een mail