GROENE KERK

De Hervormde gemeente Reduzum – Idaerd

contact deze kerk

De Hervormde gemeente Reduzum – Idaerd c.a. heeft drie kerken tot haar beschikking, alle drie zijn een rijksmonument. Ondanks het feit dat het niet eenvoudig is om in oude gebouwen energie te besparen, zijn we daar de laatste jaren voortdurend mee bezig geweest.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

  • We hebben een energiescan laten uitvoeren. In de kerk van Reduzum zijn de lampen in de wandverlichting vervangen door LED-verlichting.
  • In het voorjaar van 2013 zijn wij veranderd van energieleverancier door ons aan te sluiten bij energievoorkerken.nl Op deze manier kopen we nu volledig groene stroom in. Het was voor ons daarnaast ook goedkoper dan bij onze oude energieleverancier.
  • Zo’n twintig jaar geleden financierde de kerk mee aan een bescheiden dorpswindturbine. Tegelijkertijd hebben wij afgezien van medewerking aan een windmolenpark dat gedeeltelijk op het land van de kerk gebouwd zou worden. Wij vonden destijds dat de grote molens  te veel schade aan de leefomgeving zouden toebrengen.
  • Voor onze gemeenteavonden en vergaderingen kopen we biologische producten. Zonder veel druk uit te willen oefenen, laten we zo wel zien dat ecologische producten erbij horen.

 

Commitment

  • In de kerk van Idaerd gaan we de aansturing van de elektrische vloerverwarming optimaliseren en in de kerk van Reduzum gaan we de verwarming beter en zuiniger regelen (vergaderzaal o.a.).
  • De kerkenraad buigt zich over de manier waarop we verduurzaming goed kunnen koppelen aan geloof en inspiratie. In het beleidsplan dat we dit jaar maken wordt hier ook op in gegaan.
  • Het college van kerkrentmeesters, als verpachter van landerijen rond het dorp, streeft naar minder landbouwverkeer door het dorp. Dat kan door kavelruil mogelijk te maken of de pachtrechten gunstiger onder de veehouders toe te kennen.

Contact met De Hervormde gemeente Reduzum – Idaerd

Adres:
Haedstrjitte 1
9008 RE Reduzum
stuur ons een mail