GROENE KERK

Protestantse kerk Tjalleberd – De Knipe

contact deze kerk

Protestantse gemeente Tjalleberd – De Knipe
In ons Beleidsplan 2018 – 2022 hebben we aangegeven een Groene kerk te willen zijn: “Als geloofsgemeenschap zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap over deze aarde. Daarom willen we, meer dan voorheen, denken vanuit de schepping”.
Vanaf vorig jaar zijn we hier actief mee aan de slag gegaan.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

– Onze startzondag van vorig jaar stond in het teken van “Groene kerk”;
– Voor dit jaar is vanuit de kerkrentmeesters opdracht gegeven om alle lichtarmaturen te vervangen door LED-verlichting.

Commitment

– In de meerjarenbegroting hebben we opgenomen dat we volgend jaar zonnepanelen willen plaatsen;
– We willen overstappen naar een meer duurzame bank.
– We hebben onze kerkelijke gemeente gevraagd om ideeën in te brengen voor het vergroenen van onze kerk.

Contact met Protestantse kerk Tjalleberd – De Knipe

Adres:
per adres: Dominee Veenweg 37
8456 HJ De Knipe
stuur ons een mail