GROENE KERK

Protestantse Gemeente Zuidoost-De Drie Stromen en De Nieuwe Stad, Amsterdam

contact deze kerk

De Drie Stromen en De Nieuwe Stad in Amsterdam of Protestantse Gemeente Zuidoost.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

Hier volgt een puntsgewijs overzicht van wat gerealiseerd is tot 2020.

 1. Al jaren werken wij nauw samen met Stap Verder, een organisatie in de Bijlmer die zich inzet voor mensen zonder verblijfsvergunning en asielzoekers.
 2. Sinds tientallen jaren is er op woensdag een rommelmarkt in De Drie Stromen waar kleding, meubels, boeken e.d. weer een nieuw leven krijgen. De kerk is die ochtend open voor iedereen en er zijn koffie, soep en broodjes.
 3. Alle verlichting in de beide kerkgebouwen is vervangen door led-verlichting.
 4. Er zijn gemeentegesprekken gevoerd rondom het thema: Onze opdracht als mens en christen in relatie tot zorgvuldig omgaan met alles wat leeft.
 5. Er is een voorzichtig overleg met andere Groene Kerken in Amsterdam.
 6. 8 maart 2020 was onze gehele kerkdienst inclusief de muziek in het teken van het thema Vreugdevol leven in overeenstemming met de schepping waar wij onderdeel van zijn.

De overdenking was o.a. gebaseerd op het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.

Liturgie en teksten zijn voor belangstellenden verkrijgbaar via Mariska Jansen.

Commitment

Onze plannen voor 2021-2023

We richten ons op vier brede thema’s: schepping & natuur, energie & klimaat, geloof & inspiratie en omgaan met geld.

 1. Wat betreft de thema’s schepping & natuur en energie & klimaat hebben we het plan om workshops op het domein van plantaardig eten te organiseren. We deden dit al, maar door corona kon dit niet doorgaan. Daarnaast willen we in het voorjaar een excursie naar een voedselbos in Amsterdam organiseren, om ons te laten inspireren door ‘natuurlijk’ eten en te kijken of we in onze eigen omgeving eetbare tuinen kunnen realiseren. Al een paar jaar zijn we bezig met het creëren van een Bijbelse tuin en we hopen dat deze in het voorjaar 2021 met hulp van gemeenteleden gerealiseerd wordt.
 2. Geloof &inspiratie: Voor corona waren er vanuit de gemeente Amsterdam plannen om een sociale kruidenier in Amsterdam Zuid oost te openen. Mocht dit zo zijn, dan zullen wij zeker aanbieden mee te helpen. De samenwerking met kerken in Amsterdam maakte een start, maar door corona en de neiging om ons toch te beperken tot de kerken in Amsterdam Zuidoost is deze nog niet goed van de grond gekomen. We willen hier in de komende jaren expliciet aandacht aan geven.

  We hebben het plan om op een filmavond My biggest little farm te vertonen en vervolgens met elkaar na te praten over de boodschap in deze film voor ons.

  Tot slot is het de bedoeling om ook in de komende jaren weer een kerkdienst in het kader van GroeneKerken te verzorgen.

 1. Omgaan met geld: Martine Vonk schreef een boekje ‘omgaan met genoeg’. Hier willen we in de gemeente aandacht aan besteden.

Contact met Protestantse Gemeente Zuidoost-De Drie Stromen en De Nieuwe Stad, Amsterdam

Adres:
Renswoudestraat 75
1106BH Amsterdam
stuur ons een mail