GROENE KERK

Protestantse Gemeente Tiel

contact deze kerk

Wij zijn een gemeente met veel uiteenlopende activiteiten, veel aandacht voor kerkelijke muziek, liturgie en diaconie. Wij zijn een open gemeente voor jongeren en ouderen met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving, confessies en vormen en er is ruimte voor initiatieven die leven onder en worden gedragen door onze gemeenteleden. We maken in woord en daad deel uit van de samenleving van Tiel en omgeving.

Onze visie is:
Als gemeente groeien en verdiepen in geloof en ( zelf ) ontmoeting, in de omgang met elkaar en in dienst aan de samenleving. Groeien in bewustzijn ten aanzien van de schepping, goed doen voor de schepping, als goede rentmeesters, vanuit de bron van geloof, hoop en liefde.

Wadenoijen

Caeciliakapel

Maartenskerk

Drumpt

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld check
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

 • In 2009 is de werkgroep Kerk en Milieu ontstaan vanuit de Protestantse Gemeente Tiel (PGT) om zo tot een nieuw milieu initiatief te komen
 • De Klimaatbrief die de Nederlandse Raad van Kerken samen met andere christelijke organisaties had uitgegeven
 • Presentaties over biologisch tuinieren
 • Film
 • Kringgesprek n.a.v. de film ‘De honingbij bedreigd’
 • Plantjesruilbeurzen
 • Vanuit de werkgroep Kerk en Milieu is begin 2017 de werkgroep Groene Kerk Tiel spontaan ontstaan
 • Ondersteuning bieden aan het Tielse Inloophuis en de stadsmoestuin Franciscushof, wat een samenwerking is met de Dominicus parochie
 • Verder vinden er al op speciale evenementen promoties van regionale producten plaats zoals Bommelsap ( appelsap uit de eigen regio) aardbeien, zelfgemaakte jams.
 • Er wordt ook met de Wereldwinkel Tiel samengewerkt; de Wereldwinkel is geregeld aanwezig in een speciale kerkdienst of bij een activiteit.
 • Onze kerk heeft ten aanzien van haar tegoeden een dubbele doelstelling: investeren in microkredieten om zo elders in de wereld mee te werken aan de opbouw van een duurzamere samenleving, en sparen bij een duurzame bank.
 • Jaarlijks worden er Wereldmaaltijden georganiseerd, die verbonden zijn aan de Wereldvoedseldag.
 • De PGT heeft het diaconaal project kinderen in de knel in Colombia: o.a. zelf voedsel leren verbouwen om zo de kwetsbaarheid te verkleinen en de leefgemeenschappen daar te versterken/ verduurzamen.

 

Commitment

 • De zorg en verantwoordelijkheid voor de schepping/duurzaamheid is opgenomen in het beleidsplan 2018-2021
 • Er is een diaconaal taakdrager duurzaamheid vanuit het CvD benoemd binnen de PGT, zodat duurzaamheid wordt verankerd in de doelstellingen van ons diakonale beleid
 • Nieuwsberichten en artikelen plaatsen we in Samen Kerk en op de website met als doel te communiceren over duurzaamheid en te werken aan bewustwording.
 • De Werkgroep Groene Kerk Tiel werkt nauw samen met de Dominicusparochie Tiel
 • Op zondag 15 oktober 2017 zal samen met de Dominicusparochie gezamenlijk de Oogstdienst worden gevierd. Dit in samenwerking met de stadsmoestuin Franciscushof, Wereldwinkel en aanbieders van duurzaam verbouwde en lokale producten en dranken. Na de viering is er een oogstmarkt. Zo willen we aansluiten bij de dag van de duurzaamheid, scheppingszondag en de wereldvoedseldag.
 • Voor het komende jaar hebben we ons als PGT ten doel gesteld om fairtrade biologische koffie en thee in te kopen
 • Dit jaar willen we waar mogelijk de traditionele lampen vervangen door Led lampen
 • Er is contact met de burgerlijke gemeente van Tiel die een fairtrade gemeente is en wil blijven
 • Verder willen we nagaan of collectieve inkoop van energie voor de PGT haalbaar is(energievoorkerken.nl) en verkennen of de mogelijkheden om als gemeente te investeren in zonnepanelen haalbaar is

 

Contact met Protestantse Gemeente Tiel

Adres:
de Balije 1
4003 GA Tiel
stuur ons een mail