GROENE KERK

Protestantse Gemeente te Hoogezand-Sappemeer

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Hoogezand-Sappemeer is een plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk Nederland.
We laten ons inspireren door het goede nieuws van Gods liefde voor deze wereld, en proberen die liefde gestalte te geven in het samen vieren van het heil, in het omzien naar elkaar, en in betrokkenheid op de wereld om ons heen.
Onze gemeente komt voort uit een fusie van twee kerkelijke gemeentes in Hoogezand-Sappemeer, Hervormd en Gereformeerd, en is in het bezit van twee mooie kerkgebouwen: de Damkerk in Hoogezand en de Ontmoetingskerk in Sappemeer. In het samengroeien vanuit verschillende kerkelijke tradities hebben we ons ingezet voor het vormgeven van een gemeenschap die niet alleen saamhorig is, maar ook gastvrij. In ons nieuwe beleidsplan richten we ons op de toekomst: zowel in het verkennen van nieuwe vormen van kerk zijn, als in het verduurzamen van onze bestaande activiteiten.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur
geloof en inspiratie geloof en inspiratie
energie en klimaat energie en klimaat
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak
bewust inkopen doen bewust inkopen doen
trees
Wat is er al gedaan

– Verduurzaming is onderdeel van ons nieuwe beleidsplan ‘Vertrouwde en Nieuwe Wegen’
– We geven aandacht aan verduurzaming in kerkelijke activiteiten, zoals de Micha cursus, Micha Zondag
– We hebben een Groene Kerken Commissie opgericht die vorm wil geven aan verdere stappen richting verduurzaming, met vertegenwoordiging vanuit de diaconie en college van kerkrentmeesters

Commitment

We willen stappen zetten in het verduurzamen van het inkoopbeleid (koffie/thee/schoonmaakmiddelen)
We willen werken aan verduurzaming van de gebouwen dmv verbetering isolatie / energiebesparing / plaatsing zonnepanelen
We willen graag een aantal kerkelijke activiteiten organiseren waarin gemeenteleden worden uitgedaagd samen stappen te zetten richting verduurzaming in hun persoonlijke levenssfeer (b.v. een workshop ‘God in de supermarkt’, o.i.d.)

Contact met Protestantse Gemeente te Hoogezand-Sappemeer

Adres:
Hoofdstraat 4
9601EH Hoogezand
stuur ons een mail