GROENE KERK

Protestantse gemeente te Borne

contact deze kerk

De Protestantse Gemeente te Borne is een kleinere gemeente ontstaan uit het samengaan van de Gereformeerde en Hervormde gemeente. Wij hebben 1 kerkgebouw, de monumentale Oude Kerk uit 1482. Onze gemeente telt 1400 leden en er is voor iedereen plaats. Allerlei stromingen binnen de gemeente zijn mogelijk. De visie van de PgtB luidt:
De Protestantse Gemeente te Borne is een op elkaar betrokken geloofsgemeenschap als waardevolle speler in de Bornse samenleving. In het nieuw te ontwikkelen beleidsplan 2022-2027 wordt/is een apart hoofdstuk opgenomen in het kader van groen geloven en groene kerk.

Wij zijn groen bezig!

schepping en natuur schepping en natuur check
geloof en inspiratie geloof en inspiratie check
energie en klimaat energie en klimaat check
omgaan met geld omgaan met geld
beleid en aanpak beleid en aanpak check
bewust inkopen doen bewust inkopen doen check
trees
Wat is er al gedaan

De Oude Kerk is verduurzaamd door het aanbrengen van nieuwe convectoren met ventilatoren en het plaatsen van nieuwe energiezuinige ketels.
Het Protestants centrum wordt vanaf mei 2022 verbouwd en er wordt speciale aandacht besteed aan energiereductie en verduurzaming.

Commitment

Er is een kernteam geformeerd voor het thema Groen Geloven. Deze is gestart met boekbesprekingen tezamen met gemeenteleden. Het gaat om het boek van Trees van Montfoort: Groen geloven.
Vanuit deze groep worden daarna nieuwe activiteiten ontwikkeld om groen geloven verder te implementeren in het gedachtengoed van de gemeenteleden. In het beleidsplan van team Jeugd is een hoofdstuk gewijd aan duurzaamheid en groen geloven. Er is een actie gevoerd voor het bouwen van nestkastjes. Daarnaast zijn er plantjes gezaaid.

Contact met Protestantse gemeente te Borne

Adres:
de Höfte 24
7622 TL Borne
stuur ons een mail